Naturpleje og græsmarksstyring

Vi hjælper med den rette strategi i forhold til foderskifte i løbert af sæsonen. Med en god plan for foldskifte, kan du bryde parasitsmitten, så tilvæksten opretholdes og færre lam og kid går til.

LMO yder rådgivning indenfor planlægning og styring af afgræsningen på alle typer arealer. Vi har fokus på at få et fornuftigt udbytte i græsmarken og undgå for stor belastning med parasitter - også indenfor holistisk afgræsning.

Kontakt os

Kirstine Flintholm Jørgensen
Økologirådgiver
Tlf: 2070 0636
E-mail: kfj@lmo.dk
Top