Christina Bergstrøm Nielsen
Kvægbrugskonsulent

Christina Bergstrøm Nielsen
Mobil: 2146 8614
Email: cbn@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Foderanalyser og beholdningsopgørelse

I LMO Kvæg tilbyder vi at:
• Udtage ensilageprøver, råvareprøver og indsende prøverne til analyse
• Analyseresultatet overføres til DMS og er klar til brug i foderplanlægning
• Opmåle og beregne udbytte
• Vurdere analyseresultatet

Vores samarbejdspartner ved analyser er Eurofins laboratorium i Vejen.

Vi får i afhentet grovfoderanalyser op til 3 gange ugentligt i højsæsonen, så der er kort svartid på analyserne. 

Kontakt din LMO-kvægkonsulent for udtagning af grovfoderprøver eller bestil prøveudtagning her på siden så kontakter vi dig og aftaler tidspunkt.

Tørstofbestemmelse af grovfoder

Vi udtager prøver til tørstofbestemmeles i eget laboratorium til brug for.
-    Kontrol af ensilage tørstof og evt. korrektion i udfodret mængde
-    Bestemmelse af høsttidspunkt for majshelsæd

KMP-fuldfoder og KMP-Råvarer

Sammen med kvægbrugets ForsøgsLaboratorium i Århus udtager vi og analyserer prøver af TMR-blandinger og råvarer til en test af det beregnede indhold og kvaliteten af den blandede ration. 

Tilmeld dig LMO’s udtagningsrute senest 2 uger før ønsket udtagning og spar på omkostningerne til analyser

Tilmelder du dig vores analyseordning nu, kan du være sikker på en god pris. Vi udtager prøverne korrekt fra stakken med ensilagebor og vurderer dine analyseresultater, når de kommer tilbage fra laboratoriet.

Derudover er vi sikre på analyserne er til rådighed, når de skal bruges til foderplanlægning. Vi starter planlægning for udtagning af analyserne allerede før høst, og er dermed klar, når prøverne skal tages.

Vi får analysen tilbage fra laboratoriet indenfor højst fem arbejdsdage fra de modtager analysen, lige meget om den er med eller uden mineraler. Det gør den samlede leveringstid kort.

Pris:
Alm. NIR-analyse af majs/græs leveret direkte hos os inkl. kommentarer og forsendelse  580,-
Alm. NIR-analyse inkl. tilkørsel og udtagning                                                                    1200,-
Efterfølgende alm. NIR-analyser inkl. udtagning                                                                   800,-

Priseksempel på tre almindelige NIR-analyser+ tilkørsel+ udtagning samme dag:
1. analyse + udtagning + kørsel    1200,-
2. analyse + udtagning + kørsel      800,-
3. analyse + udtagning + kørsel      800,-
Ialt                                                2800,-

Priserne er opgjort pr. stk. Priser for udtagning af flere analyser forudsætter, at foderet ligger på samme lokalitet og udtages samme dag.  Prisen er ikke inkl. opmåling og udbytteopgørelse.

Tages prøverne i forbindelse med et rådgivningsbesøg, betaler du kun for selve analysen + tid for udtagning.

Kontakt din kvægbrugskonsulent for tilmelding eller bestil her, hvor du kan vælge LMO-huset tættest på dig.

Bestil prøveudtagning

 

Læs om foderstyring

 

Top