Tom Vestergaard
Chefkonsulent Kvæg

Tom Vestergaard
Mobil: 4034 4136
Email: tov@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Foderstyring

Fodring er en stor omkostning på en bedrift og udgør almindeligvis omkring 80-85 procent af stykomkostningerne. Det har derfor en stor indflydelse på dækningsbidraget at styre foderomkostningerne. LMO kvæg bruger DMS (Dairy Management System) og NorFor til at optimere bedriftens foder- og produktionsstyring og sikrer dermed den seneste nye viden bliver anvendt.

Foderplanlægning

LMO Kvæg tager udgangs punkt i din besætning og dine produktionsmål i optimeringen af foderrationen til de enkelte dyregrupper. De aktuelle foderbeholdninger og muligheden for indkøb af råvarer, samt praktiske forhold omkring udfodring giver grundlaget for optimering af foderrationen til såvel malkende køer, goldkøer og kvier.

Foderudnyttelse

Foderomkostningens store betydning for det økonomiske resultat gør det naturligt at følge op på foderforbrug og foderudnyttelse i form af en foderkontrol. Der skal systematisk følge op på fodringen i forbindelse med foderskift og med jævne tidsintervaller for at sikre at udnyttelsen af foderet er optimalt og sikre restbeløbet (Mælkindtægt – Foderomkostning) lever op til målet der er sat for produktionen.

Herunder kan du se nogle af de nøgletal man kan få oplyst ved en foderkontrol.

Vi hjælper gerne med at udarbejde foderkontroller løbende, så det er muligt bl.a. at følge sit restbeløb, foderforbug og foderudnyttelse. Som et nyt tiltag har vi direkte indberetning af foderforbrug til en foderkontrol til den ønskede Kvægbrugskonsulent igennem vores hjemmeside. Klik her og udfyld og send skemaet med det samme.

 

ndberet en foderkontrol til en af vores Kvægbrugskonsulenter her

 

Grovfoderdesign og selvforsyning

Skal det være græs, majs, helsæd eller roer dine køer skal omsætte til mælk og hvilken sammensætning giver den bedste økonomi på bedriften, når der tages hensyn til lagerudnyttelse, fremstillingspris, arbejdsbelastning. LMO kvæg rådgiver dig sammen med LMO grovfoderkonsulenter i optimeringen af foderforsyningen.

 

Læs om økologisk kvægproduktion

Læs om foderanalyser og beholdningsopgørelser

Læs om erfagruppen: Sæt pris på dit grovfoder

 

Top