Mie Riis
Kvægbrugskonsulent

Mie Riis
Mobil: 2147 5358
Email: mir@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Klove og lemmelidelser

Den moderne malkeko er udfordret på mange fronter for at opretholde et højt ydelses- og sundhedsniveau. Èn af de store udfordringer for mælkeydelsen er klov- og lemmelidelser.  Ofte udsættes køer med manglende ydelse som begrundelse, men i virkeligheden er det ofte dårlige klove, som har bevirket den lave ydelse. Køer, som har klov- og lemmelidelser går mindre til foderbordet, har længere ståtid i stalden, dårligere reproduktion og øget risiko for ufrivillig udsætning. Disse køer vil derfor have et væsentligt lavere dækningsbidrag end raske køer.

Klovlidelser opstår som en vekselvirkning mellem fodring, dyrenes fysiologi, klovbeskæring, staldforhold og management, og sunde klove forudsætter fokus allerede fra kviestadiet. Med klovregistreringerne fra klovbeskærerne har vi fået et endnu stærkere værktøj til at vurdere problemernes omfang og følge udviklingen.

LMO tilbyder

I LMO tilbyder vi specialiserede rådgivningsbesøg med fokus på hud- eller hornrelaterede klovlidelser. Omdrejningspunktet er naturligvis at reducere de aktuelle niveauer, men også at undgå nye tilfælde fremadrettet.

Klovkurser

LMO tilbyder løbende kurser i korrekt håndtering/behandling og beskæring af klove. Kontakt Mie og få mere at vide om arrangementet.

 

Top