Ove Rugager Madsen
Kvægbrugskonsulent

Ove Rugager Madsen
Mobil: 4036 4746
Email: orm@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Kødkvæg

 

LMO Kvæg tilbyder rådgivning hele vejen rundt om din kødkvægsproduktion, f.eks. om:

  • Grovfoderproduktion og markplanlægning
  • Græsmarksstyring - få optimalt udbytte af dine marker igennem hele græsningssæsonen og få hjælp til at styre afgræsning og produktion af grovfoder til ammekøer.
  • Etablering og styring af naturpleje
  • Grovfoderprøver - når vinterfodringen skal planlægges udtager vi grovfoderprøver med henblik på analyser af foderværdi. Det danner grundlaget for foderplanlægningen hvor der tages højde for grovfoderets kvalitet, og den økonomisk optimale foderration sammensættes.
  • Nøgletal - hvis du vil have beregnet økonomiske nøgletal for besætningen indsamles der oplysninger vedr. køb og salg og der beregnes dækningsbidrag. Endvidere laves en benchmarking så du kan sammenligne dit resultat med andre producenters.

 

LMOs Kødkvægs-nyt

Kødkvægs-nyt udkommer 6 gange årligt. Her belyses aktuelle faglige emner, og der oplyses om andre faglige arrengementer så som bedriftsbesøg m.v. Der arrangeres typisk to til tre bedriftsbesøg i vinterhalvåret og to til tre besætninger holdet åbent hus i sommerhalvåret.

 

LMO afholder kurser og møder for kødkvægsproducenter

Der arrangeres diverse kurser og møder for kødkvægsproducenter, hvor aktuelle emner belyses.

Tjek kalenderen nederst på siden, for at se hvornår næste arrangement holdes.

Læs om økologisk kødkvægproduktion

Læs om slagtekalve

 

 

Top