Peter K. Møller
Kvægbrugskonsulent

Peter K. Møller
Mobil: 2942 5707
Email: pkm@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes
Download Produktark

Får du nok ud af dine køer?

Brug KOTAL - og få mulighed for at tjene mere

Mange mælkeproducenter oplever en stigende betydning af budgettet i dialogen med bankerne og styringen af økonomien. Der er stor fokus på, at budgettet skal realiseres, og hyppig budgetkontrol er et nødvendigt redskab til at følge op. Det er også vigtigt med tæt opfølgning på produktionsnøgletal for at fange negative afvigelser og rettidigt sætte ind med en målrettet indsats.

Brug KOTAL i stald og mark

LMO Kvæg tilbyder nu et opfølgningsværktøj til brug på staldgangen og til afrapportering til f.eks. bank eller gårdråd. Der følges op på de mest kritiske produktionsnøgletal, der er målsat i budgettet; aktuel mælkeproduktion, kvalitet og mælkeindtægt, reproduktion, dyreomsætning og sundhed, restbeløb pr. ko og foderindkøb samt lagerstyring på grovfoder.

Synlighed og overblik

Målet er gennem en tæt og synlig opfølgning på produktionsnøgletal at fange negative afvigelser i forhold til det lagte budget og rettidigt sætte ind med en målrettet indsats og de nødvendige handlinger.

Har du lyst til at vide mere om KOTAL tilbyder vi et gratis besøg og vi har rundstykker eller kage med. Kontakt kvægkonsulent Peter K. Møller og lav en aftale.

Med KOTAL får du:

  • Tæt opfølgning på produktionen – Opdateret hver måned / kvartal
  • Overblik over udvikling ved brug af figurer – Gør det let at kommunikere om udfordringer
  • og forbedringer
  • Forslag til indsatsområder – Forslag til de nødvendige handlinger

 

 

Top