Ove Rugager Madsen
Kvægbrugskonsulent

Ove Rugager Madsen
Mobil: 4036 4746
Email: orm@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes
Download Produktark

 

KvægNøglen

Kvægbruget går en udfordrende og spændende tid i møde i 2017. Hvilke indsatsområder skal du vælge? KvægNøglen kan hjælpe dig med at finde svarene. 

Mulige indsatsområder kan findes ved at bruge KvægNøglen til at sammenligne dine opnåede tal med de bedste på området. Derud over bruges KvægNøglen også som dokumentation overfor pengeinstituttet, for bl.a. at gøre det synligt, om budgettet holdes. Med KvægNøglen kan du følge op på produktionsbudgettet hvert kvartal.

Kvartalsvise opgørelser af dækningsbidraget for kvægbedriften

Med KvægNøglen får du kvartalsvise opgørelser af dækningsbidraget for bedriften, som sammenlignes med øvrige besætninger fra hele landet, der deltager i KvægNøglen. Der bliver udpeget indsatsområder, hvor der er mulighed for forbedringsmuligheder, der sættes mål for fremtiden samt udarbejdes handlingsplaner. Dermed bliver det muligt hurtigt at lave tilpasninger eller indsatser på baggrund af resultaterne for KvægNøglen.

Det KvægNøglen bl.a. kan være med til at give dig svar på er:

  • Grovfoderudbytte samt grovfoderandel.
  • Sammenligne priser på indkøbt foder, omkostninger til mineralfoder samt til dyrlægen mm.
  • Sammenligne opnåede resultater med budgettet.
  • Foderregistreringer i alle dyregrupper.
  • Valide data til udarbejdelse af budgetter.
  • Motivationsskabende overfor medarbejdere.
  • Synliggørelse af effekten af tiltag.
  • Grundlag for Type 2 korrektion data.

Har du lyst til at høre mere om KvægNøglen?

Så kontakt din kvægbrugsrådgiver og hør mere. Vi kan også udarbejde dit første kvartal til en god pris, så du kan få dine egne tal på rapporten. Du kan også få tilsendt en eksempel på KvægNøglen, så du kan se, hvordan den ser ud, og hvad den indeholder.

 

Læs om AMS

Læs mere om driftsøkonomi

 

Top