Anja Juul Freudendal
Faglig chefkonsulent Byg

Anja Juul Freudendal
Mobil: 2562 9025
Email: ajf@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Lad LMO bygge eller forbedre din kvægstald

 

LMO har stor erfaring indenfor rådgivning om byggeri af stalde til kvæg. Vi tager de indledende førstegangsbesøg, hvor vi afdækker dine behov. Her rådgiver vi bl.a. om, hvilke muligheder du har for at få sagen godkendt hos kommunen.

 

LMO rådgiver om byggeri af kvægstalde fra start til slut

Vi søger tilladelser og laver projektmateriale, der kan bygges efter. Vi udsender udbudsmateriale og forhandler med den vindende entreprenør. Vi deltager i at skrive entreprisekontrakt, laver opstartsmøde, byggemøder og de efterfølgende gennemgange af det færdige byggeri ved afslutning, efter et og fem år, ligesom vi sørger for færdigmelding hos kommunen.

 

Læs mere om kvægstalde

Læs om sundhedsrådgivning og reproduktion

Top