Peter K. Møller
Kvægbrugskonsulent

Peter K. Møller
Mobil: 2942 5707
Email: pkm@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Strategi og gårdråd

 

Gårdråd og –bestyrelser sikrer et fælles overblik for dig og de parter, du ønsker at knytte til din sparring eller beslutningstagning.

 

LMO deltager i gårdbestyrelser og gårdråd

LMO’s virksomheds- og driftsøkonomer deltager i gårdbestyrelser og gårdråd ved flere af vores store og mellemstore kunder. Det strækker sig fra egentlige bestyrelser med beslutningskompetance, over forskelllige niveauer af mødedeltagelse, hvor virksomshedsejeren/-lederen og et udvalg af relevante personer deltager – fx ægtefæller, medarbejdere, bankforbindelser, virksomhedsledere fra andre eller samme erhverv.

 

Gårdbestyrelser eller gårdråd er et væsentlig forum

Gårdbestyrelser eller – råd er et væsentlig forum for mange af vore kunder til sparring, faglige diskussioner, strategiske overvejelser, koordinering af besluttede tiltag, målrettet udvikling af virksomheden og evaluering af de opnåede resultater. Der arbejdes på mange planer med såvel faglige, personlige som strategiske mål og der er ofte enten tilknyttet fagkonsulenter fast eller ad hoc.

 

Løft din virksomhed med gårdbestyrelser og gårdråd

Det løfter din virksomhed op i en anden liga på såvel de strategiske beslutninger som den praktiske implementering og opfølgning. LMO har mulighed for at stille med et bredt hold, så bestyrelsen kan tilpasses netop din virksomhed på såvel økonomi som strategi og produktion. Det er en god sikring, af at store beslutninger træffes på et velfunderet grundlag, så fejlbeslutninger undgås.

Læs artikel om gårdråd fra LMO-Avisen

Læs om ledelse på  kvægbedriften

Læs om erfa-grupper

Læs om Landsdækkende Netværk2015+

 

Top