Mie Riis
Kvægbrugskonsulent

Mie Riis
Mobil: 2147 5358
Email: mir@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Sunde kalve - giv dine rutiner et eftersyn

Kalvenes sundhed er væsentlig for deres tilvækst og for kviekalvenes vedkommende deres fremtid som sunde, reproduktive og dermed velfungerende og produktive malkekøer.

Kalvene er særligt udsatte fra fødslen, da de fødes uden antistoffer i blodet og med små energidepoter. Antistofferne skal derfor tilføres hurtigst muligt via råmælken (colostrum), som skal være af en høj kvalitet og i mængder, som sikrer både forsyningen af antistoffer og energi. 

Simherd analyser viser, at der er mange penge at hente på den lange bane ved at forbedre kalvesundheden og reducere kalvedødeligheden. Dette kan delvist forklares ud fra højere mælkeydelse hos køer, som var raske som små og en højere grad af frivillig udsætning. Samtidig er tidsforbruget til kalvepasningen lavere, når de er sunde og velfungerende.

Vi følger op på handlingsplan

I LMO kvæg sætter vi gerne kalvesundheden på dagsordenen i samarbejde med medarbejderne. Vi laver løbende opfølgning på handlingsplanen, så vi sikrer, at målene nås.

Skal det blive hurtigere, sjovere og mere økonomisk rentabelt at passe kalvene - så tilbyd kalvene og dine/jeres rutiner at få et eftersyn.

Top