Ove Rugager Madsen
Kvægbrugskonsulent

Ove Rugager Madsen
Mobil: 4036 4746
Email: orm@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Sundhedsrådgivning og reproduktion

 

I LMO Kvæg er vi behjælpelig med at skabe overblik over, hvilke forbedringer i forhold til sundhed og reproduktion, der giver det største afkast, og hvor det vil det give mening at sætte ind. Vi rådgiver desuden om optimering af klovsundhed og arbejdsrutiner omkring klovpleje.

 

SIMherd skaber klarhed over udviklingen i din kvægbedrift

Programmet SIMherd kan være med til at skabe klarhed over virkningerne af at forbedre kvægbesætningens sundhed ved at fremskrive produktionstal ud i fremtiden.Eksempelvis kan vi regne på konsekvenserne af at nedbringe kalvedødelighed eller ved malkning tre gange dagligt frem for to. Det er nogle af de mange spørgsmål, SIMherd kan give et bud på.

Ove Madsen kan hjælpe dig med yderligere spørgsmål omkring programmet, samt lave beregningerne.

 

Læs om produktionsstyring og opfølgning

 

Top