Anja Juul Freudendal
Faglig chefkonsulent Byg

Anja Juul Freudendal
Mobil: 2562 9025
Email: ajf@lmo.dk

Niels Vitus Hampholt
Bygningsrådgiver

Niels Vitus Hampholt
Mobil: 2999 5735
Email: nvh@lmo.dk

Hans Thostrup
Teknisk Rådgiver

Hans Thostrup
Mobil: 2999 5712
Email: hat@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Vil DU have del i tilskudsmillionerne til Kvægstalde 2018?

Det bliver igen i 2018 muligt at søge tilskud til modernisering af kvægstalde. Der er afsat 110 mio. kr. til ordningen fordelt på tre indsatsområder:

  • 45 mio. kr. til nybyggeri
  • 45 mio. kr. til tilbygning
  • 20 mio. kr. til renoveringsprojekter

Der kan søges både til konventionelle og økologiske anlæg. Ansøgningsperioden vil højest sandsynlig ligge fra d. 16. august til d. 13. december 2018.

Som forslag til ordningen ser ud lige nu vil der blive mulighed for at søge tilskud til både ungdyr og køer, men ligeledes mulighed for at søge til malkestalde, gyllebeholdere og ensilageopbevaring. Der er dog stadig uklart om det er muligt at søge til malkestald, gylleopbevaring og ensilageopbevaring uden samtidig at søge til ekstra kopladser ved samme lejlighed. Vi forventer, at tilskudssatsen bliver 20 % af den samlede investering ved modernisering. 

Som ordningen er fremlagt vil prioritering af projekter blive som tidligere, hvor projekter med finansieringserklæring, miljø- og byggetilladelser vil blive prioriteret først. Det betyder, at du skal starte dit projekt i god tid. 


Har du spørgsmål til tilskud

  • Har du spørgsmål til  tilskuds- og byggerådgiver Niels Vitus Hampholt på mobil 2999 5735 eller tilskud- og teknikrådgiver Hans Thostrup på mobil 2999 5712 
  • Har du spørgsmål til miljøgodkendelser kontakt miljørådgiver Christian Bach Knudsen på mobil 2087 3134
  • Har du spørgsmål til byggetilladelser så kontakt kvægstaldsrådgiver Anja Juul Freudendal på mobil 2562 9025 eller Niels Vitus Hampholt på mobil 2999 5735
Top