Anja Juul Freudendal
Faglig chefkonsulent Byg

Anja Juul Freudendal
Mobil: 2562 9025
Email: ajf@lmo.dk

Niels Vitus Hampholt
Bygningsrådgiver

Niels Vitus Hampholt
Mobil: 2999 5735
Email: nvh@lmo.dk

Hans Thostrup
Teknisk Rådgiver

Hans Thostrup
Mobil: 2999 5712
Email: hat@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Vil DU have del i tilskudsmillionerne til modernisering af kvægstalde 2018?

 

Det bliver igen muligt at søge tilskud til modernisering af kvægstalde. Der kan søges til sengebåse og/eller dybstrøelse til køer og ungdyr, men ligeledes mulighed for at søge til malkestalde, gyllebeholdere og ensilageopbevaring. Det skal dog bemærkes, at såfremt man søger til f.eks. malkestald, skal der samtidig søges til ekstra kopladser. Tilskudssatsen bliver 20 % af den samlede investering. Som noget nyt vil der være tale om standardpriser på de ansøgte ting. Der er afsat 110 mio. kr. til ordningen fordelt på 6 indsatsområder:

Landbrugsstyrelsen vægter investeringerne forskelligt. Standardprisen for kopladser er omkring 20.000 kr. og mindre for ungdyr og kalve. En dyreplads vægtes med 100 %, hvorimod alt vedrørende malkning vægtes med 0 %. Miljø- og dyrevelfærd vægtes med 0 – 5 %. Der skal derfor nøje overvejes, hvor pengene skal søges.

Det er 3. gang, at der gives tilskud til modernisering af kvægstalde. Det er forsøgt med ordningen i 2018, at mindske de udfordringer der har været ved de to tidligere ansøgningsrunder. Det har givet følgende ændringer:

  • Bankgaranti er ikke nødvendig
  • Evt. miljøansøgning er ikke nødvendig på ansøgningstidspunktet – SKAL dog være klar inden udbetaling
  • Byggeansøgning er ikke nødvendig på ansøgningstidspunktet – men SKAL være klar inden udbetaling
  • Ansøgningen er baseret på standardpriser og fritaget for udbudsloven, så 2 tilbud ikke et krav
  • Da det er standardpriser er der mulighed for eget arbejde
  • Ved udbetaling skal der ikke vedlægges fakturaer og betalinger, men de skal kunne forvises i 5,5 år i særskilt regnskab

Læs mere 

Har du spørgsmål til tilskud

  • Har du spørgsmål til  tilskuds- og byggerådgiver Niels Vitus Hampholt på mobil 2999 5735 eller tilskud- og teknikrådgiver Hans Thostrup på mobil 2999 5712 
  • Har du spørgsmål til miljøgodkendelser kontakt miljørådgiver Christian Bach Knudsen på mobil 2087 3134
  • Har du spørgsmål til byggetilladelser så kontakt kvægstaldsrådgiver Anja Juul Freudendal på mobil 2562 9025 eller Niels Vitus Hampholt på mobil 2999 5735
Top