Britt Lützhøft Rønberg
Ledelses- og rekrutteringsrådgiver

Britt Lützhøft Rønberg
Mobil: 2245 1731
Email: blr@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Få støtte som arbejdsgiver

LMO står ved din side ved rekruttering, kontrakter, motivering, strategi, lønudbetaling, afskedigelse, daglig planlægning, arbejdsmiljø og alt, hvad du ellers har ansvar for som arbejdsgiver og leder. Vi kender reglerne og har en række erfagrupper, hvor du kan sparre med andre i samme situation.

 

Erfaren rådgiver i LMO Ledelses- og Arbejdsgiverrådgivning

LMO Ledelses- og Arbejdsgiverrådgivning kender både teori og praksis i forholdet mellem leder og medarbejder og arbejder helt jordnært med de daglige udfordringer. Et stærkt fagligt fundament er afsæt for LMO’s rådgiver, der giver gode råd og udfordrer dig på de beslutninger, der skal træffes. Omdrejningspunktet i LMO Ledelses- og Arbejdsgiverrådgivning er relationer mellem mennesker, hvor kommunikation er et afgørende element.

 

Få hjælp til at rekruttere de rigtige medarbejdere og fastholde dem

Du kan få assistance til at:

 • Rekruttere de rigtige medarbejdere
 • Motivere og udvikle dine medarbejdere
 • Sikre den daglige planlægning og information
 • Sørge for, at der er styr på kontrakter, arbejdsmiljø og lønudbetaling

 

Arbejdsgiverrådgivning giver fremdrift i din virksomhed

Vi vil gerne hjælpe dig med at gøre de svære opgaver lettere, så du kan bruge din energi på det, der er sjovt og udviklende - det, der giver fremdrift. I LMO kan vi hjælpe dig med de fleste aspekter af ledelse fra medarbejderen bliver ansat til vedkommende forlader virksomheden igen. F.eks. lederroller, personprofil, samarbejdstræning, arbejdsplanlægning, konflikthåndtering, den svære samtale, medarbejdersamtaler, udarbejde personalepolitik, personalehåndbog og meget mere.

 

Få personlig rådgivning eller deltag i ERFA-grupper

Du kan få hjælp til alle emner indenfor ledelse, enten som personlig rådgivning eller som en del af en ERFA-gruppe:

 • Ledelse og strategi
 • Rekruttering
 • Ansættelseskontrakter
 • Personalejura
 • Konflikthåndtering
 • Fratrædelse
 • Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

 

Få styr på ledelsen i din virksomhed

Hos LMO får du hjælp til at få styr på de ledelsesmæssige udfordringer i din virksomhed. Flere af vores konsulenter har specialiseret sig inden for ledelse og rådgiver inden for:

 • Strategiprocesser, hvor værdier, visioner, mål og handlinger bliver lysende klar for dig. At få dette koblet med hverdagen – altså af få Kursen sat er et godt værktøj her.
 • Tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere. Her er MUS, MedarbejderUdviklingsSamtaler, det stærke redskab til at skabe og udvikle den gode arbejdsplads.
 • Hvor ”det knaser lidt”, er konfliktmægling det rigtige værktøj. Det kræver mod at gå ind i konflikten, her er mægling den forløsende proces.
 • Rationelle og planlagte arbejdsopgaver giver den bedste og mest effektive dag for alle parter – virksomheden, ejeren og medarbejderen. Få sat endnu bedre struktur – og alle får bedre overblik!
 • Mange gode intentioner er til stede - men får du det gjort? Ved coaching spotter du de væsentligste fokuspunkter. Coachen spørger ind på ”den gode og effektive måde” - du sætter handling på!
 • Personprofiler - kend dig selv. Vi bruger DiSC og Garuda værktøjer

 

Få hjælp til at udvikle dig som leder

Læs mere om Erfa-grupper

Læs om det personlige lederskab

 

Top