God ledelse
giver gode medarbjedere

Lederrollen

Det handler om at være autentisk- du skal have dig selv med for at få andre med.

Vær omstillingsparat

 • Omverdenen, medarbejderne, samarbejdspartnerne flytter sig - det samme skal du.
 • Du skal turde genoverveje beslutninger
 • Involver dine medarbejder- sikre ejerskab på forandringer

Motivation er individuelt

 • Dine medarbejdere er forskellige – tag det som en styrke og find igennem den gode samtale ind til, hvad der er vigtigt for dem

Tænk fremad

 • Vær tydelig omkring din strategi for virksomheden
 • Vær tydelig i din kommunikation 
 • Du skal sikre dig, at dine medarbejdere ved, hvad der forventes af dem og dermed også hvad der skal til for at lykkes

Giv din medarbejdere flere kompetencer

 • Det højner motivationen
 • Sikre ejerskab på opgaverne
 • Højner produktiviteten

Gentænk rollerne/opgavefordelingen

 • Effektiv udnyttelse af ressourcerne
 • Større produktivitet
 • Bedre trivsel
 • Højere motivation

Du kan ikke vide det hele

 • Uddeleger opgaver og vis derigennem tillid til dine medarbejder
 • Giv plads til at dine medarbejdere udvikler sig til eksperter

Gør noget

 • Dine handlinger siger mere end ord

 

Alt for mange landmænd oplever stor udskiftning i ansatte - en bekostelig affære der udfordrer dansk landbrug. Løsningen er dygtigere ledere, der opfordrer landmændene til at have større fokus på ledelse og rekruttering.

Dansk landbrug skal være en attraktiv arbejdsplads. Landbruget har i en årrække haft svært ved at tiltrække ny arbejdskraft og udskiftningen af ansatte er stor. Der er derfor behov for at landmændene arbejder langt mere målrettet på at blive dygtigere ledere.

"God ledelse, godt arbejdsmiljø og gode resultater i produktionen hænger uløseligt sammen. Man skal først og fremmest vise sine medarbejdere, at man er stolt af sin produktion, og man må meget gerne fortælle om sine visioner for virksomheden. Det smitter af på medarbejderne, når ejeren står frem og taler sin virksomhed op"

 

Gode råd til hvordan du, som arbejdsgiver, bliver en dygtig leder:

 • Vis interesse for dine medarbejderes indsats - selvom du har travlt er det vigtigt at prioritere tid til at snakke med medarbejderne om deres opgaver
 • Arbejd med tydelige mål og husk at fejre succeser. Det behøver ikke at være større end en fredagsøl eller kage til kaffen, blot det markeres, at det er gået godt
 • Vær stolt af din virksomhed, og vis det, det smitter af
 • Giv ansvar efter evner og ønsker til medarbejderne - husk at uddelegere opgaver som kan give dig mere tid til at lede og vise retning
Top