Trivsel i hverdagen

Oplæring af nye medarbejdere

Når den nye medarbejder er fundet, er det vigtigt for succesraten at der fra starten er en god plan for oplæring og indkøring af medarbejderen. I LMO har vi stor erfaring med at hjælpe både arbejdsgivere og medarbejdere med at få en god start på det nye samarbejde.

Der er forskellige indgangsvinkler og værktøjer til at løse en sådan opgave, og dette skal sammensættes individuelt i forhold til den enkelte medarbejder og virksomheden.

Konkrete løsningsforslag kunne være:

Kompetenceafdækning

Hvad kan medarbejderen nu og hvad skal han/hun kunne? Ofte giver det rigtig god mening at få skabt sig et overblik over dette, så alle parter er indforstået med, hvad der kan forventes, og hvor der skal gøres en ekstra indsats. Samtidig er det vigtigt at der sættes nogle deadlines op for, hvornår der bliver lavet en revurdering af medarbejderens kunnen.

Introplan 

Ofte sker introduktionen af nye medarbejdere alt for tilfældigt både til kollegaerne men også til arbejdsfunktionerne. Med en fastlagt køreplan for opstarten er chancen for succes markant større.

Lav en arbejdsplan for den nye medarbejder så der er en plan for, hvad der skal ske resten af ugen. Hvad skal man lave, hvornår, og hvem er det, der sætter den nye i gang med arbejdet? På denne måde ved de øvrige ansatte også, hvem der har ansvaret for oplæring. Det er vigtigt at signalere over for de øvrige ansatte, at det er alles ansvar, at en ny medarbejder kommer godt i gang, og det er til deres egen fordel at det sker så hurtigt og godt som muligt. 

Personalehåndbog 

Som ny medarbejder er der altid en masse ny information, som man skal have, og mange af tingene er ret simple og fylder ikke i de andres hverdag, fordi det er rutine. Hvis man over tid får samlet denne information i en mini personalehåndbog, så kan der elimineres misforståelser og tvivl hos den nyansatte. Det kan f.eks. være: hvornår er der pause, hvor bestilles der varer, hvad er tlf.nr. til smed og elektriker, aftaler om brug af mobiltelefon, anmeldelse af sygdom og meget mere. Det virker måske banalt, at få styr på men det skaber tryghed! 

Arbejdsplaner

Arbejdsplaner skal være dynamiske og tilpasses den enkelte besætning, men også den enkelte medarbejder. Planerne skal også revideres løbende så de nyansatte fra start ikke føler sig dårlige til deres job, fordi de ikke kan følge samme tempo som den person der har været ansat i længere tid.

Et bedre arbejdsmiljø - APV

Der er mange gode grunde til at arbejde med arbejdsmiljø. Den vigtigste er at undgå ulykker og de ulykkelige konsekvenser ulykker kan have for både den, der rammes, kolleger og ledere. Vi hjælper gerne med at lave APV og giver sparring til, hvordan arbejdsmiljøet i din virksomhed kan udvikles og forbedres.

Opfølgningssamtaler

Det er vigtigt, at du løbende få fulgt op på dine medarbejdere og evalueret på, hvordan det går. Dette gælder især nyansatte for at sikre at det forløber efter planen. Samtidig skal der lægges nye planer for den videre udvikling.

Lav fra start en plan for opfølgning med medarbejderen. 5-10 min hvor det prioriteres at sætte sig sammen for at snakke om, hvordan det går, bliver der løst de opgaver som der forventes, og er der forhold på arbejdspladsen, som ikke virker efter hensigten. Denne opfølgning kan udføres efter 0, 7, 14 og 30 dage som en start, og herefter overgå til normal rytme for opfølgning, som de øvrige ansatte. Hvornår har du sidst evalueret? 

Støtte, vejledning og undervisning af medarbejder

Hvis der er tale om ansatte med væsentligt ansvar, kan det være guld værd at have en ekstern opfølgning på rutinerne og oplæringen til det nye job. Det gør en stor forskel for medarbejderen, at der er en at sparre med, som ikke nødvendigvis er ejeren. Denne service yder vi gerne hjælp til, netop fordi det kan være nemmere at stille os spørgsmål, som måske for en ny medarbejder kan være lidt grænseoverskridende at stille sin nye arbejdsgiver. 

Kompetencekatalog

Når medarbejderen er startet i jobbet, er det en god ide at synliggøre de færdigheder, som han/hun allerede har, og hvilke der skal investeres mere tid til, med oplæring.
Kompetencekataloget kan med fordel inddrages i opfølgningen på medarbejderen, til at synliggøre hvor det er, at der skal udvikles, men i lige så høj grad til at rose for de opgaver, som nu kan løses fuldt ud på egen hånd. Dette er også et godt værktøj til øvrige medarbejdere på bedriften. 

 

The form was not found (ID: 158)
Top