Brug for at vide mere?

Ordnede forhold for dine ansatte

Vigtigt med ordnede forhold for dine ansatte 

Der er hård konkurrence om dygtige medarbejdere til landbruget. For at tiltrække og fastholde gode medarbejdere er det vigtigt at tilbyde dine ansatte ordnede forhold. Når den rigtige kandidat er fundet, skal løn og ansættelseskontrakt forhandles på plads, men mange andre forhold spiller også ind i et ansættelsesforhold:

LMO rådgiver om og udarbejder

 • Ansættelseskontrakter på både dansk og engelsk.
 • Arbejds- og opholdstilladelse til udenlandske medarbejdere samt de skattemæssige forhold
 • Overenskomst
 • Fleksjob og andre tilskudsordninger
 • Sygdom/forsikring og refusionsansøgninger
 • Barsel/barselsfond og refusionsansøgninger
 • Ferie
 • Pension og forsikringer
 • Skat, skattekort og årsopgørelser til medarbejdere, herunder rådgivning om boliger, personalegoder og  særlige skattefradrag til udenlandske medarbejdere - læs her
 • Afskedigelse af medarbejder
 • Nemmere løn-service - læs mere her 

Konflikthåndtering og mægling 

Når kommunikationen og samarbejdet ikke fungerer koster det på mange fronter. LMO har mange års erfaring med konflikthåndtering af forskellige problemstillinger - derfor, få hjælp fra LMO til at løse konflikten og få fokus på fremtiden. Et ansættelsesforhold indeholder mange elementer fra start til slut. LMO tilbyder professionel rådgivning og sparring gennem hele forløbet - både når det går godt og når det er svært.

Lad LMO give en hånd
Oplever du at være del af en konflikt, hvor en løsning synes umulig? Er konflikten en god løsning værd? Så overvej mulighederne med LMO. Uenighed kan være en udfordring - men uenighed behøver ikke give skænderi og uvenskab

Man mister det gode humør i hverdagen og både familieliv og arbejdsliv lider under det. Prisen bliver høj, fordi tankerne hele tiden kredser om konflikten. For nogen kan det ende med ophævet samliv, ødelagt arbejdsfællesskab, sygdom eller dårlig økonomi. Alt sammen på grund af manglende kommunikation. 

 • Du har svært ved at se dig ud af konflikten
 • Det er svært at føre en konstruktiv samtale
 • Konflikten har stået på over længere tid
 • Konflikten smitter af på andre områder
 • Konflikten dræner dig for energi

Samtalen om noget svært kan læres. Ofte kan en fastlåst situation i familien eller på arbejdspladsen løsnes, hvis parterne begynder at tale konstruktivt sammen.

Kontakt os - vi har stor erfaring i mægling og konflikthåndtering.

Top