Carsten Kragh Paulsen
Chef LMO Business

Carsten Kragh Paulsen
Mobil: 5150 8515
Email: ckp@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Din virksomhed - dine penge

 

Hos LMO får du professionel hjælp til:

 

Nytænkning og udvikling i din virksomhed

Vi udfordrer dig til nytænkning og motiverer dig til at tage ejerskab for virksomhedens fremtidige udvikling. Afdelingens medarbejdere er kyndige og erfarne driftsøkonomer med bred viden på området. De stiller krav til dig i en proces, der går ud på at nå de mål, som du selv har sat. Udgangspunktet for den driftsøkonomiske rådgivning og sparring er årsrapport, budget og økonomistyring. Strategien er endvidere et vigtigt indsatsområde, som er nødvendigt for at skabe overblik og fremdrift.

En finansstrategi er et relevant redskab, når du har brug for at kende din finansielle risiko. Den giver overblik over låneporteføljen og din risiko på rente- og valutamarkederne. Fremtidsplanerne på bedriften spiller ind på dit behov for finansiering i fremtiden, hvilket også fremgår af finansstrategien. Vi arbejder målrettet ud fra dine ønsker og behov og finder en helhedsorienteret løsning til dig.

 

Strategi, udvikling, nytænkning - for store spillere

LMOs afdeling for Virksomheds- og Produktionsøkonomi - Virksomhedslandbrug - sætter dagsordenen for fremtidig god virksomheds- og produktionsrådgivning i landbruget i Danmark.

Vi tilbyder rådgivning i

 • Strategi, forretningsudvikling, skattestrategi og generationsskifter
 • Produktionsøkonomi, benchmark, investering, finansiering, gårdråd, bestyrelser
 • Analyser og  økonomistyring

 

Brug os til

 • Udvikling
 • Nytænkning
 • Forandring
 • Stærk faglighed
 • Tydelighed i tale og tekst

 

Vores rådgivning foregår i tæt samspil med kunder og øvrige fagområder i LMO

De traditionelle økonomiske opgaver har udviklet sig meget de senere år. Det er blevet mere komplekst og kunderne stiller samtidig øgede krav til rådgivningen. Ud over økonomi er der kommet andre opgaver ind over, der ikke kun har med tal at gøre. Det er særligt de strategiske opgaver, ledelsesopgaver samt et stadig stigende antal koordinerende opgaver i fx gårdråd og gårdbestyrelser, men også i form af en tværfaglig tovholderfunktion.

 

Få professionel rådgivning om alt inden for virksomhedsøkonomi og virksomhedsdrift

LMO er tæt på virksomhedernes økonomiske planlægning og opfølgning. Vi tilbyder medarbejdere med mange forskellige og stærke faglige og personlige kompetencer. Der er stor forskel på, i hvilket omfang den enkelte konsulent tager sig af et bredt eller et mere specialiseret felt af opgaver. Derfor vil man i afdelingen fremover møde forskellige funktionstitler:

 • Driftsøkonomikonsulenter
 • Virksomhedsrådgivere
 • Kundechefer
 • Juniorkonsulenter

Flere af rådgiverne kan mere end én disciplin. På den måde kan vi arbejde mere målrettet sammen, og lave en ordentlig forventningsafstemning.

Top