Carsten Møller Andersen
Afdelingschef Regnskab & Skat

Carsten Møller Andersen
Mobil: 2963 4046
Email: cma@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Årsrapport, Benchmarking og analyser

 

Årsrapporten er det vigtigste produkt til at skabe fuldt overblik over virksomhedens økonomi. Den giver dig:

  • Et kort og præcist billede af virksomhedens resultat for det enkelte år
  • Mulighed for i detaljer at analysere udviklingen
  • Mulighed for at vurdere, hvor pengene tjenes
  • En likviditetsbeskrivelse
  • En balance
  • Overblik over forpligtigelser hos kreditgivere
  • Mulighed for at formidle virksomhedens resultat og udvikling til tredjepart
  • Mulighed for detaljeret benchmarking med lignende virksomheder
  • Mulighed for at lave driftsgrensanalyse, Business check

 

Vurder virksomhedens resultat og brug det over for pengeinstitut og kreditforening

Årsrapporten udarbejdes i Dansk Landbrugsrådgivnings regnskabssystem. Det giver mulighed at formidle dit regnskab i en form, der er anerkendt af dit pengeinstitut og din kreditforening. Samtidig er det muligt at sammenligne og vurdere virksomhedens resultat anonymt med andre virksomheder, der ligner din i størrelse, produktionsomfang, sammensætning, etableringstidspunkt eller andre relevante parametre for netop dig.

 

Grundig analyse og tæt sparring sikrer størst muligt udbytte

Drifts- og virksomhedsøkonomerne i LMO udarbejder en grundig analyse, hvor årets resultat vurderes. Der peges på udviklingsmuligheder og relevante tiltag eller hjælpeværktøjer, så du får størst mulig indflydelse på virksomhedens udvikling både økonomisk og strategisk. Årsrapporten og analysemulighederne tilpasses løbende dig og din virksomhed i samarbejde med dig.

 

Vi er til rådighed ved møder med banken og sikrer dig størt muligt udbytte af regnskabsmaterialet

Der afholdes minimum et årligt regnskabsmøde mellem dig og din drifts- eller virksomhedskonsulent, hvor resultater, analyser, opfølgning, tiltag og formidling til f.eks. pengeinstituttet gennemgås, så det sikres, at du har størst muligt udbytte af dit regnskabsmateriale.

Vi deltager naturligvis gerne ved dit møde med banken i forbindelse med din regnskabsaflæggelse der, hvis der er ønske om det. Det kan være i forbindelse med ændringer af virksomhedens produktionsomfang og ved større investeringer. Det kan også være i forbindelse med dit årlige bankmøde, hvor du ønsker sparring før et møde eller at vi deltager og i fællesskab med dig arbejder med pengeinstituttets kreditfolk.

 

Læs om strategi og forretningsudvikling

Top