Heidi Allentoft
Driftsøkonom

Heidi Allentoft
Mobil: 4016 8029
Email: hea@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Beslutningsgrundlag for investeringer

 

Beslutningsgrundlaget er et LMO-produkt, der sikrer dig et hurtigt overblik over dit investeringsprojekt. Du får:

  • Beskrevet dit projekt kort og præcist
  • En rentabilitetsberegning i forhold til nudrift og alternativer
  • Et oplæg til finansieringssammensætning

LMO’s virksomheds- og driftsøkonomer udarbejder dette materiale på både store og mindre projekter. Det er et produkt, som er relevant til en første dialog med dit pengeinstitut, før du sætter eventuelle større tiltag i gang på byggetegninger, detailbudgetter og miljøansøgninger.

 

Beslutningsgrundlag ved mindre investeringer og diskussionsoplæg ved større projekter

Ved enkle investeringer er det et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for dig og dit pengeinstitut. Det kan f.eks være jordkøb, flere dyr i eksisterende rammer og kvotekøb. I større sager er det et grundigt diskussionsoplæg, hvor du sammen med din konsulent laver et estimat på de økonomiske forudsætninger og forventninger til projektet.

 

Læs om bestyrelser og gårdråd

 

Top