Carsten Odde Dalum
Driftsøkonom

Carsten Odde Dalum
Mobil: 2999 5730
Email: cod@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Budget og budgetopfølgning

 

Budgettet giver dig et grundigt overblik og mulighed for at:

  • Forecaste den/de kommende års resultater
  • Afprøve forskellige scenarier i et til fem år frem
  • Vurdere konsekvensen af ændringer
  • Sikre og vurdere likviditetsrammens størrelse
  • Bestemme detaljeringsgraden i budgettet
  • Formidle dine forventninger til tredje part, f.eks. pengeinstituttet
  • Regelmæssigt sammenholde dine forventninger med de realiserede opnåede resultater

 

Budgetopfølgning giver dig mulighed for at analysere virksomhedens udvikling

Budgetopfølgningen giver dig et hurtigt overblik, da du løbende kan analysere udviklingen, følge op på likviditetsudviklingen og reagere i tide på afvigelser. Samtidig kan du lettere gennemskue baggrunden for de realiserede resultater for den enkelte periode og formidle denne til tredjepart. Budgettet udarbejdes i Dansk Landbrugsrådgivnings regnskabssystem. Det sikrer, at kvaliteten teknisk er orden og at dit budget kan formidles i en form, som dit pengeinstitut genkender og forstår.

 

Tæt samarbejde og sparring i budgetlægningen for din virksomhed

Dit budget bliver udarbejdet i snævert samarbejde mellem dig og de personer, som du ønsker involveret i budgetlægningen for din virksomhed. Det sikrer, at din rådgiver kan sparre med dig løbende i budgetprocessen i forhold til dine og markedets forventninger. LMO's drifts- og virksomhedsøkonomer har et tæt tværfagligt samarbejde med relevante fagkonsulenter i og udenfor LMO. Derfor er der rig mulighed for at indarbejde materiale fra samtlige fagområder i form af tekniske budgetter fra din kvæg- eller svineproduktionskonsulent, markplan fra din planteavlsrådgiver, materiale om dine lån og kreditter og materiale om investeringer fra bygningskontoret eller dine håndværksmestre.

 

Budgettets resultat og likviditet viser styrker og potentialer i virksomheden

LMO udarbejder en grundig analyse, hvor budgettets resultat og likviditet analyseres og vurderes. Der peges på styrker og potentialer i virksomheden med baggrund i budgettet. Samtidig udarbejder vi en følsomhedsanalyse, så du har et klart indtryk af, hvor meget eksempelvis 10 ører på noteringen eller mælkeprisen betyder for din virksomhed, hvis de andre forudsætninger holder.

 

Få indflydelse på virksomhedens økonomiske og strategiske drift

Budgettet sikrer, at du har størst mulig indflydelse på virksomhedens udvikling både økonomisk og strategisk, fordi du i tide kan forholde dig til konsekvenserne at den planlagte drift. Budgettet sikrer også, at du kan formidle dine forventninger præcist til dit pengeinstitut. Vi deltager gerne i dit møde i banken, hvis du ønsker en sparringspartner i forbindelse med mødet med kreditfolkene. I fællesskab kan vi arbejde på, at du opnår de bedste og billigste muligheder.

 

Læs om årsrapport, benchmarking og analyser

Top