Rasmus Riber Rasmussen
Virksomhedsrådgiver

Rasmus Riber Rasmussen
Mobil: 2868 4740
Email: rrr@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Strategi og handlingsplaner for udvikling af virksomheden

 

Hvordan skal din virksomhed udvikle sig de kommende år?

 • Hvori ligger de største muligheder?
 • Hvad er de vigtigste udfordringer?
 • Er I enige om strategien?

 

LMO er sparringspartner, når virksomhedens stærke strategi skabes

Vi tilbyder at være sparringspartner i en proces, der skaber en stærk strategi i virksomheden – og ikke mindst hjælper vi med at få den til at gøre en forskel. Det giver værdi i hverdagen.

Når strategien er på plads, kræver virksomhedens udvikling en stærk koordinering af en lang række enkelte elementer. Det kan være miljø, finansiering, tekniske beregninger og vurderinger, måske byggestyring osv. I den proces kan vi tilbyde at hjælpe med at samle trådene og bevare overblikket, så du bedre kan koncentrere dig om den daglige ledelse og produktion.

 

Få overblik over din virksomheds udvikling og læg en holdbar strategi

LMO's strategi- og handlingsplaner giver dig overblik over din virksomheds nuværende og fremtidige udvikling. Samtidig får du mulighed for at formidle din plan i en form, der er velkendt af dit pengeinstitut og din kreditforening.

 • Du sikrer din virksomheds konkurrencedygtighed rettidigt
 • Du udvikler din virksomhed i den retning, du ønsker og ikke ved tilfældige, dyre knopskydninger
 • Du kan analysere overordnede udviklingsforventninger
 • Du kan vurdere dine planer
 • Du kan beskrive realistiske mål og forventninger til tidshorisonter, potentialer og udfordringer
 • Du får indsigt i, hvad det kræver at nå dine mål
 • Du sikrer, at et opfølgningsforløb holder dig ajour med, hvordan din plan udvikler sig

 

Få overblik over tiltag og ansvar med LMO's strategiprodukt "Nye øjne"

Et populært LMO-produkt hvor du, sammen med andre end dine sædvanlige konsulenter, analyserer virksomhedens muligheder og på grundlag heraf sætter mål for de kommende års udvikling. Der udarbejdes en handlingsplan for, hvordan målene nås med et klart overblik over tidshorisont, tiltag og ansvar. Så ved kredsen omkring dig, hvad der skal ske og hvem, der gør hvad.

 

Nå virksomhedens strategiske mål med LMO's strategiprodukt "Dynamisk strategi"

Med udgangspunkt i dit og din families overordnede mål for virksomhedens udvikling arbejder vi målrettet mod at få et overblik over virksomhedens forskellige elementer:

 • Produktionsgrene
 • Medarbejderstab
 • Finansiering
 • Miljø
 • Omgivelser

Du udvælger de områder, som du foretrækker at udvikle på og sætter delmålene. Der arbejdes dynamisk, så du hele tiden sætter nye delmål, efterhånden som de gamle delmål opfyldes. På denne måde sikres en løbende proces, der holder udviklingen i gang.

Strategien er opbygget omkring et meget enkelt og tydeligt præsentationsmateriale, der sikrer entydig og genkendelig præsentation over for medarbejdere og bank samt overskuelig og klar opfølgning. De forskellige produkter er velkendte af pengeinstitutterne og LMO’s fagkonsulenter og sikrer, at du kan få arbejdet med din strategi i den form, der passer bedst til dine ønsker og virksomhedens behov.

 

Læg planer for konkrete forløb med LMO's handlingsplaner

En teknisk formidling, der kort og præcist viser læseren hvilke tiltag, tidshorisonter, investeringer, merindtjeninger/effekter, der forventes i et konkret forløb samt, hvem der er delansvarlig på de forskellige tiltag.

 

Optimer din virksomheds udviklingsmuligheder med Turnaround

Der arbejdes med en meget grundig analyse af virksomhedens rammer og potentiale. Der er således udelukkende fokus på virksomhedens udviklingsmuligheder og optimering heraf. Der arbejdes med handlingsplaner for, hvordan denne udvikling gennemføres bedst, billigst og hurtigst med henblik på at få udnyttet virksomhedens fulde potentiale.

 

Optimer din virksomheds potentiale med LMO's strategiprodukt "Få overblik"

Et lille enkelt værktøj, der hurtigt giver dig overblik over, hvor der er et potentiale i din virksomhed i dens nuværende form og en kort præsentation af, hvilke tiltag, der er behov for.

 

Læs om beslutningsgrundlag for investeringer

Læs mere om turnaround

 

Top