Torben Wiborg
Chefkonsulent Udvikling

Torben Wiborg
Mobil: 2469 5828
Email: twi@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes
Download Produktark

Turnaround - et tilbud til virksomheder, der ønsker at øge konkurrenceevnen

Trænger du til at tjene flere penge? Uanset om banken stiller krav, eller om du bare selv vil have løftet indtjeningen, så kan LMO hjælpe med en proces, der på kort tid gennemlyser alle virksomhedens vigtigste områder. Vi peger helt konkret på, hvad der kan tjenes, hvad der skal til, hvad det vil koste, og hvornår det kan realiseres.

Når indsatsområderne er identificeret og prioriteret hjælper vi med at sikre opnåelse af forandringerne, for det er her, det for alvor bliver svært.

 

Et team af LMO-rådgivere gennemgår minutiøst alle bedriftens forretningsområder

I løbet af en kort og intensiv periode gennemgår et team af nye rådgivere minutiøst alle bedriftens forretningsområder, fx mark, stald og bemanding. Her afdækker vi, hvor der tjenes penge, og hvor der mistes penge. Du får overblik over dine muligheder, og hvor der skal sættes ind med ændringer. Hensigten er, at hvert område skal bidrage positivt til indtjeningen – ellers skal der en ændring til. Vær forberedt på, at du kan komme til at slagte ”de hellige køer".

 

Øg din virksomheds udbytte og optimér dit afkast med turnaround

  • En virksomhedsbeskrivelse, der opdeler bedriften i de naturlige forretningsområder som grundlag for en rentabilitetsvurdering af hvert område
  • Långivere og andre interessenter præsenteres for beskrivelsen og dens målsætning med det formål at skabe arbejdsro til det videre forløb
  • Hver rådgiver tænker herefter ud af boksen med henblik på at præsentere en kompromisløs optimeringsplan for sit ansvarsområde.
  • En prioriteret handlingsplan for hele bedriften, som iværksættes efter aftale
  • Teamet omkring bedriften følger løbende op på planen for at fastholde de aftalte mål

 

LMO har et godt renomme på turnaround-projekter i hele landet

LMO har helt fortjent opnået et godt renomme på turnaround-projekter i hele landet. Det betyder, at vi har mange opgaver og dermed stor erfaring og kompetencer i forhold til at flytte noget i praksis. En turnaround-proces handler ikke om småjusteringer.

 

Læs om generationsskifte

Læs mere om strategi og forretningsudvikling

 

 

Top