Hanne Juncher Fris
Jagt- og Naturplejekonsulent

Hanne Juncher Fris
Mobil: 3036 4741
Email: hjk@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

LMO optimerer din jagt

Vil du have bedre jagt på din jord?  Vi har mange års erfaring med natur og miljø. Vi ved, hvordan jagtmulighederne forbedres på lige præcis din ejendom.

 

LMOs erfa-grupper om jagt og vildtpleje

LMO har erfa-grupper specielt om jagt- og vildtpleje, og du kan ringe til skov- og miljøkonsulent Christian Bach Knudsen for mere information.

 

 

Læs mere om erfa-grupper

 

Din jord bliver mere værd når du investerer i vildtpleje

Når du investerer i vildtpleje, får du en forøgelse af naturværdien ved skov- og landbrugsejendomme. Vildtplejerådgiverne i LMO hjælper med at realisere dine ønsker om optimal jagt på dine arealer. Vi kortlægger dine ønsker. Vi undersøger vi potentialet og finder de bedste løsninger, skræddersyet til dine behov. Vi vurderer også på bæredygtighed og andre betingelser for jagt.  Du får en helhedsplan, som sikrer mere natur.

 

LMO rådgiver om alle forhold inden for vildtpleje

  • Direkte terrænpleje: Sådan planter du for vildtet i markstriber og vildtagrer, jordbearbejder, anlægger levende hegn, vildtremiser,  barjordsstriber, insektvolde, og andre gode tiltag
  • Jagtlejepris og niveau
  • Jagtlejekontrakter (i samarbejde med LMO Jura)
  • Råderet over areal
  • Udarbejdelse af biotopplaner
  • Udsætning af fuglevildt

Læs om krydsoverensstemmelse

Top