Christian  Bach Knudsen
Faglig chefkonsulent Miljø

Christian Bach Knudsen
Mobil: 2087 3134
Email: cbk@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Miljøtjek i forbindelse med ejendomshandel

 

Planlægger du køb af landbrugsejendom?  Få assistance dér, hvor ejendomsmæglerens viden slipper op. Et Miljøtjek er din sikkerhed for, at du kan anvende din nye ejendom til det, du har tænkt dig - lige nu og på sigt. Gode råd er ikke nødvendigvis dyre.

 

Planer med ejendommen skal vurderes efter gældende miljøregler

Når du står overfor at skulle investere i en ny ejendom, er det vigtigt, at dine planer med ejendommen i forhold til evt. husdyrproduktion vurderes i relation til de gældende miljøregler. Dermed undgår du at købe en ejendom, hvor dine drømme ikke kan realiseres i praksis. Derfor kan det være en rigtig god idé at lade miljøkonsulenterne i LMO lave et miljøtjek af ejendommen og den tilhørende jord.

 

Hvad indgår i et miljøtjek?

Vi vurderer ejendommen i forhold til de restriktioner, der måtte være i omgivelserne. Det handler blandt andet om:

  • Afstand til naboer og/eller naturområder
  • Bygge- og beskyttelseslinjer og fredninger
  • Kvælstofudvaskning til grundvand
  • Kvælstofudvaskning og fosfortab til overfladevand
  • Naturbeskyttelse generelt

 

Hvad er fordelene ved et miljøtjek ved ejendomshandel?

Et miljøtjek kan for eksempel føre til, at du får taget de rigtige forbehold i forbindelse med en handel, at du får bekræftet, at det er den rigtige handel, eller at du undgår at købe en ejendom, hvor dine ønsker ikke kan indfris. Kontakt LMO's miljøafdeling for nærmere information.

 

Læs mere om ejendomshandel

Læs om jagt

 

Top