Naturtjek

Skab værdi for dig, din natur og ejendom

Med et naturtjek fra LMO har du mulighed for at lære din bedrift at kende på en ny måde og skabe værdi for dig, din natur og ejendom.

Arealscreening på baggrund af digitalt tilgængeligt kortmateriale. 

Screeningen indeholder aktuel naturpleje, herunder:

 • Beskyttede naturtyper
 • Beskyttelseslinjer
 • Natura2000, HNV & BNBO
 • Kulturudpegninger, diger og andre fortidsminder
 • Vurdering og analyse af de fundne udpegninger på ejendommen.
 • Et oversigtskort med samtlige relevante udpegninger.
 • Katalog med generelt info for disse tiltag.
 • Generelt oversigtskort med tidsfrister for relevante projekter og tilskudspuljer.

Screening af tiltagsmuligheder koblet op på analyse af markkort og muligheder for hjemtagning af tilskud.

Pris: 

Arealscreening: 4.995 kr. 

Udvidet rapport (inkl. konsulentbesøg):

 • Prioriteret indsatsplan for natur og vurdering af effekt for 1 år – 10 år – 25 år.
 • Tiltag koblet op på direkte tilskudsmuligheder.
 • Konsulentbesøg: Vi finder og beskriver værdierne for  biodiversiteten.

Pris: 

Arealscreening + udvidet rapport: 7.995 kr.  
Arealscreening, udvidet rapport + opfølgende besøgsrapport: 9.995 kr.

 

Kontakt os

Hanne Juncher Fris
Jagt- og Naturplejekonsulent
Tlf: 3036 4741
E-mail: hjk@lmo.dk
Top