Louise Damgaard Thomasen
Miljøkonsulent

Louise Damgaard Thomasen
Mobil: 2372 7084
Email: ldt@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

LMO vandteam

LMOs VandTeam kan hjælpe med konkret rådgivning, uanset hvilke problemstillinger du rammes af hen over året. Om det er vandindvindings-tilladelse, marker der står under vand eller vandløb der ikke kan aflede tilstrækkeligt.  

LMO vil kunne give landmændene god rådgivning, når det kommer til udfordringer med vand, uanset om det drejer sig om grundvand eller overfladevand. Vandteamet er et tværfagligt projekt mellem LMO og Prolex Advokaterne og består af planteavlsrådgivere, miljørådgivere og jurister, således at alle kompetencer bringes i spil, der hvor det er nødvendigt.

LMO modtager mange forskellige henvendelser, der kræver stor indsigt i lovgivning og fysiske forhold. De mange forskellige sagsområder styrker yderligere vandteamet, der får indsigt i og kendskab til forskellige kommuners håndtering af sagerne, men også løsningsmodeller:

”Vi har talt med en del landmænd der på den ene eller anden måde berøres af kommunale vandprojekter. Vi kan se, at det er en fordel for landmændene, når de kan involvere os tidligt i forløbet, og på den måde få en god aftale på plads med kommunen” fortæller miljørådgiver Louise Damgaard.

Teamet vil eksempelvis kunne håndtere følgende opgaver:

 Overfladevand

 • Nedklassificering (privatisering) af vandløb.
 • Overholdelse af vandløbsregulativer, offentlig vedligeholdelse.
 • Privatvedligeholdelse, evt. overtrædelser af loven.
 • Opmåling af bundkoter m.m. (sekundært til kommunernes egne).
 • Problemer med afledning til af vand fra marker, uanset vedligeholdelsesniveau.
 • Reguleringssager (ændring af vandløb, grøfter og dræn).
 • Dræning og regulering der påvirker §3-arealer NBL samt Natura2000.
 • Kloakering og spildevandsafledning.
 • Vådområder, påvirkning af øvrige arealer.
 • Etablering af Å-lav. Vedtægter m.m.
 • Måling af Nitrat i drænvand.
 • Konflikthåndtering

Grundvand

 • Indsatsplanlægning, udpegning af arealer med restriktioner på nitrat og pesticider, herunder anlæg med risiko for påvirkning af vandindvinding (nedsivningsanlæg). Høringssvar, juridisk bistand, samt produktion og økonomi.

Vandteamet består af:

 • Louise Damgaard, rådgiver natur og vand, Mobil: 2372 7084, Email: ldt@lmo.dk
 • Kirsten Dürh, Advokat - PROLEX Advokaterne, Kontakt: 4614 6683 Mail: kid@prolex.dk
 • Maria Pilgaard, Miljøpolitisk rådgiver, kontakt: Mobil: 2221 0217, Email: map@lmo.dk
 • Christian Bach Knudsen, Faglig chefkonsulent Miljø, Mobil: 2087 3134, Email: cbk@lmo.dk
 • Henrik Vinther, Planteavlsrådgiver, kontakt: Mobil: 2140 7509, Email: hvj@lmo.dk​

 

Læs den nye folder

Fire landboforeninger bag LMO har sammen udarbejdet en folder, der skal give medlemmerne et overblik over, hvad det er ret og pligt i forbindelse med vandløbsvedligeholdelse. Mange landmænd har udfordringer med vand på markerne, der afledes dårligt. Vores vandløb skal sikre god afvanding, og derfor er det vigtigt, at kende til den ansvarsfordeling, der er omkring vedligeholdelse. Foreningerne håber, med denne folder, at kunne hjælpe deres medlemmer et skridt på vejen til at håndtere udfordringerne. Folderen giver et overblik over, hvad man har ret eller pligt til som bredejer til et vandløb. 

"Udfordringer med afledning af vand? - Din ret og pligt" - læs her

Top