Hanne Juncher Fris
Jagt- og Naturplejekonsulent

Hanne Juncher Fris
Mobil: 3036 4741
Email: hjk@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Bedre jagt på din jord?

Vil du have bedre jagt på din jord? Brug LMO Miljø - vi har mange års erfaring med natur og miljø. Vi ved, hvordan jagtmulighederne forbedres på lige præcis din ejendom.

Din jord bliver mere værd

Når du investerer i vildtpleje, får du en forøgelse af naturværdien ved skov- og landbrugsejendomme. Vildtplejerådgiverne i LMO hjælper med at realisere dine ønsker om optimal jagt på dine arealer. Vi kortlægger dine ønsker. Vi undersøger vi potentialet og finder de bedste løsninger, skræddersyet til dine behov. Vi vurderer også på bæredygtighed og andre betingelser for jagt.  Du får en helhedsplan, som sikrer mere natur.

 

LMO Miljø rådgiver om:

  • Direkte terrænpleje: Sådan planter du for vildtet i markstriber og vildtagrer, jordbearbejder, anlægger levende hegn, vildtremiser,  barjordsstriber, insektvolde, og andre gode tiltag,
  • Jagtlejepris og niveau
  • Jagtlejekontrakter (i samarbejde med LMO Jura)
  • Råderet over areal
  • Udarbejdelse af biotopplaner
  • Udsætning af fuglevildt
  • Biotopplan

 

Projekt vildtvenlig Høst

LMO har deltaget i projektet Vildtvenlig Høst, hvor vi sammen med Danmarks Jægerforbund, Århus Universitet og Natur og Landbrug har undersøgt mulighederne for at undgå påkørsler af rålam under skårlægning af naturarealer.

Her kan du finde afslutningsrapporten for projektet.

Her kan du se en video fra overflyvning med en drone:

 

Her kan du se en video om LMOs Erfagrupper for Jagt og vildtpleje:

Top