Ove Rugager Madsen
Kvægbrugskonsulent

Ove Rugager Madsen
Mobil: 4036 4746
Email: orm@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Erfa-gruppe for deltidslandmænd

 

LMO har i perioder erfa-grupper for deltidslandmænd. Det kan være om deltidslandbrug generelt eller på særlige områder som kødkvæg. Med jævne mellemrum tilbyder vi også rækker af firmabesøg hos små erhvervsdrivende, hvor deltidslandmænd kan få indblik i ligestilledes forretning.  Ring 7015 4000 og hør mere om de aktuelle tilbud.

 

Læs mere om LMOs tilbud til deltidslandmænd

 

Top