Kirstine Flintholm Jørgensen
Økologirådgiver

Kirstine Flintholm Jørgensen
Mobil: 2070 0636
Email: kfj@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Nye økologiske mælkeproducenter

LMO Økologi tilbyder 6 effektive møder med inspiration og erfaringsudveksling med det mål, at du ved at fokusere på du som ny kommer godt i gang med produktionen. Se hvilke emner vi skal igennem nederst. Ved hvert besøg går vi en tur i stalden og evt. i marken og vi tager aktuelle problemstillinger op i værtsbesætningen. Erfagruppen fortsætter i 2018.

Deltagerantal: 6-10

Praktisk: Afbud senest dagen før til den rådgiver der afholder mødet. Ændringer og tilpasning kan forekomme

Pris: Kursus koster 5.000 kr. pr deltager. 

AMU giver mulighed for tilskud for tabt arbejdsfortjeneste pr deltager. Dog ikke til deltagere med teknikker-uddannelse eller højere. Som deltager skal du selv sørge for at søge tabt arbejdsfortjeneste senest 4 uger efter sidste kursusdag. Kursustid svarende til 3 kursusdage á 7,4 timer pr dag.

Tilmelding til:

Kvæg og Økologirådgiver Kirstine Jørgensen på kfj@lmo.dk eller mobil 2070 0636

Program:

Dato Tidspunkt Emner
Ca. 18.-19. maj 2017 10.00-13.00

FOKUS på grovfoder og afgræsning

•    Afgræsning 
•    Afgræsningsstrategier
•    Græsmarkspleje
•    Græsudbud kontra græsoptagelse
•    Udbytte i afgræsningsmarken
•    Fodringen på stald i afgræsningsperioden
•    Foderforsyningen til opretholdelse af god mælkeydelse
•    Grovfoderproduktion og slæt-strategi- mål for kvaliteten
•    Frøblandinger Gæst: Gurli Klitgaard /DLF

8. juni 2017

Fællesmøde for alle erfa-grupper.

10.00-14.00

LMO Øko Plantetræf

•    Markplan 2018 – demo af vår- og vintersædsorter
•    Sorternes ukrudtskonkurrenceevne 
•    DM i hestebønnedyrkning
•    Toastning af hestebønner
•    Afskalning af havre
•    Radrensning
•    Maskiner til såning og placering af gødning
•    Aktuelt om markedssituationen frem mod høst 2018

Ca. 15.-16. juni 2017 10.00-13.00

FOKUS på kraftfoder

•    Produktion af tilskudsfoder
•    Proteinafgrøder egen produktion
•    Protein indkøb
•    Korn
•    Udvikling i priser
•    Handel mellem landmænd
•    Samarbejde med planteavler
•    Høstmetoder fx crimpning 
•    Gæst: Karsten Kristiansen/DLG

Ca. 2.-3. aug. 2017 10.00-13.00

FOKUS på markplan 2018 

•    Vinterafgrøder
•    Etablering
•    Gødning
•    Ukrudtsbekæmpelse

31. Okt. 2017 10.00-13.00

FOKUS på økonomi

•    Præsentation af benchmark og økonomi (indledende fase)
•    Økonomi og strategi
•    Mål for 2018
•    Økonomi v/Birgitte Braae LMO 
•    Emner til næste år

November 2017

Fællesmøde for alle erfa-grupper.

9.30-15.45

LMO Fagland 

•    Fællesmøde for alle erfa-grupper.
•    Erfaringer fra sæson 2017
•    Aktuelle emner
•    Bliv klædt fagligt på til den kommende sæson

Ved hvert besøg går vi en tur i stalden og evt. i marken og vi tager aktuelle problemstillinger op i værtsbesætningen. Erfagruppen fortsætter i 2018.

Tilmelding til:

Kvæg og Økologirådgiver Kirstine Jørgensen på kfj@lmo.dk eller mobil 2070 0636

Er du etableret økologisk mælkeproducent så har vi et tilbud til dig her 

Top