Christina Bergstrøm Nielsen
Kvægbrugskonsulent

Christina Bergstrøm Nielsen
Mobil: 2146 8614
Email: cbn@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Et netværk som fodermester

LMO tilbyder erfa grupper til fodermesteren på bedriften.

I grupperne bliver der taget fat på de problemstillinger en fodermester støder på i hverdagen.

Eksempler herpå kunne være:

  • Fodring
  • Sundhed
  • Goldko management
  • Dødelighed
  • Reproduktion
  • Opdræt
  • Kalve
  • Klovproblemer
  • mm.

Der ud over vil der blive taget emner op, der er oppe i tiden. Alt vil blive vendt og diskuteret i et fagligt forum, hvor udvikling af kompentencer samt fællesskabet er i fokus.

Vi har pt. 2 grupper kørende, og vi arbejder på at starte flere op.

Grupperne mødes ca. hver 2. måned i 3 timer på skift på bedriften, hvor de er ansat. Når man er vært sætter man selv dagsordenen sammen og bestemmer hvad der skal sættes fokus på. Det er med til vi kommer godt omkring mange faglige emner, og at man som fodermester får mulighed for at få gruppens feedback på lige præcis den problemstilling man har taget op på mødet.

Vi samler altid op på problemstillingen på det efterfølgende møde og følger udviklingen.

Imellem møderne har grupperne en lukket facebook gruppe, hvor de kan holde kontakten. Det er en facebook gruppe, som bliver brugt til faglig debat, samt til nyheder og andre interessante faglige indlæg til gruppen. Det gør man altid er "tæt" på sin gruppe og altid kan vende en problemstilling, eller dele oplevelser/erfaringer til hver en tid.

Ring til Christina Bergstrøm Nielsen og hør om vi har én grupper der kunne være interessant for dig eller din fodermester. Vi er også meget åbne for ønsker til en erfagruppe, eller idéer - dem arbejder vi gerne videre med.

 

Opstart af ny fodermester erfa grupper

Vi arbejder løbende på at få gang i flere grupper. Så ring og hør nærmere, om vi har en gruppe der passer til dine ønsker.

 

Billede: En af grupperne der er startet op i 2014 til deres første møde i LMO huset i Søften. Ud over de alle er fodermester på en malkekvægbedrift, arbejde de alle med malkerobotter.

 

 

Erfa gruppe: Sæt pris på dit grovfoder

Læs om erfa grupper generelt for kvægfolket

 

Top