Kristian Nielsen
Afdelingschef

Kristian Nielsen
Mobil: 2999 5702
Email: kni@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

LMO Svin erfa-grupper og staldskoler

 

LMO har ca. 17 erfa-grupper indenfor svineproduktion. Der er forskellige typer af grupper:

 • For ejere. Opdelt i enten sohold eller slagtesvin
 • For ansatte driftsledere. Her er det overordnende tema ledelse, hvor ca. halvdelen af tiden bliver brugt på ledelsesemner og resten af tiden på rent svinefaglige emner
 • For medhjælpere. Disse grupper er for ansatte med en vis erfaring og opdelt i enten sohold eller slagtesvin
 • For ”grønne” medhjælpere. En gruppe, hvor der bruges lidt mindre tid på erfaringsudveksling og lidt mere tid på faglige indlægFokusgrupper. Disse grupper kører intensivt i ca. 1 år med fokus på kun et staldafsnit – typisk pasning af farestalden. Herefter opløses gruppen eller kører videre som almindelig
 • ERFA-grupper for udenlandske medhjælpere. Her foregår undervisning og erfaringsudveksling på engelsk

 

Få faglig inspiration og motivation

 • Øget faglig inspiration og motivation
 • Faglige diskussioner af besætningsproblemer og succeshistorier
 • Faglig formidling af gode tips og idéer
 • Etablering af fagligt netværk

 

Sådan forgår erfagrupper for svineproducenter

Grupperne mødes fra fire til otte gange årligt. De fleste møder foregår om eftermiddagen fra 12.30 – 16.00. Der er en svinekonsulent, der fungerer som sekretær for gruppen. Sekretæren sikrer faglig fornyelse ud fra deltagernes ønsker, indkalder til møderne og refererer disse.

 

Typisk dagsorden for erfagruppemøde

 • Frokost
 • Fagligt emne
 • "Bordet rundt” hvor hver enkelt deltager fortæller hvad der er sket siden sidst. Undervejs bliver de forskellige problemstillinger diskuteret
 • Deltagerne deles om udgifterne til alle møder, også ved afbud.

 

Læs om erfagruppe for driftsledere i svineproduktioner

 

Top