Ove Rugager Madsen
Kvægbrugskonsulent

Ove Rugager Madsen
Mobil: 4036 4746
Email: orm@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Foder, afgræsning, velfærd og stalde til økologisk kødkvæg

 

LMOs rådgiver tilbyder rådgivning og sparring om alle forhold i økologisk kødkvægsproduktion.

 

Optimal økologisk oksekødsproduktion

Optimal oksekødsproduktion er et tilbud til dig, som fokuserer på helheden, og vil have sammenhæng mellem produktionen i mark og stald. Tilbuddet bygger på et tæt parløb mellem kvægrådgiver og planterådgiver. Du kan få besøg af begge rådgivere sammen, skiftevis og efter behov. Uanset om det er kvægrådgiveren eller planterådgiveren, der besøger dig på bedriften sikrer det tætte parløb, at der altid er sammenhæng mellem rådgivning om dyrene og rådgivning om foderproduktion i marken. Samt at papirarbejdet bliver lavet til tiden, uden du behøver være det koordinerende led mellem rådgiverne.

 

Foderplanlægning og foderanalyser

Med analyser og foderplanlægning får du mest muligt ud af det foder du avler, og fodrer dyrene efter høj tilvækst og god reproduktion. Med en foderplan har du dokumentationen i orden overfor økologikontrollen, hvilket er et krav, når du bruger omlægningsfoder eller foder fra græs og bælgsædsarealer i 1. omlægnings år.

 

Afgræsning og græsmarksstyring

Konstant græskvalitet, græsmarkspleje og en tilstrækkelig foderoptagelse er en udfordring som økolog. Vi hjælper med valg af græsblandinger og afgræsningsstrategi.

 

Staldindretning og dyrevelfærd

Det økologiske regelsæt vedr. staldindretning kan give udfordringer i eksisterende staldanlæg. Vi hjælper med at tolke regelsættet og finde brugbare løsninger til staldindretningen.

 

Erfa-grupper med fokus på økologisk kødkvægsproduktion

Erfa-grupper er vores tilbud til dig, som gerne vil opdateres løbende om alt det nyeste indenfor økologisk kødkvæg, og samtidig hente inspiration fra kolleger. Kontakt Ove Rugager Madsen hvis du er interesseret i at deltage i en af de eksisterende Erfa-grupper, eller har ønske om at vi opretter en gruppe med et særligt fokusområde.

 

Læs om økologisk mælkeproduktion

Læs om økologisk svineproduktion

 

Top