Anders Bisgaard Møller
Kvægbrugskonsulent

Anders Bisgaard Møller
Mobil: 4025 0590
Email: abm@lmo.dk

Kirstine Flintholm Jørgensen
Økologirådgiver

Kirstine Flintholm Jørgensen
Mobil: 2070 0636
Email: kfj@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Foder, afgræsning, velfærd og stalde til økologiske malkekvæg

 

LMOs kvægrådgivere tilbyder sparring og hjælp til at optimere alle forhold i din økologiske mælkeproduktion. Du kan få rådgivning om fodring, velfærd, sundhed, dyrevelfærd, afgræsning og græsmarksstyring, samt nybygning og indretning af stalde til malkekvæg.

 

Optimal mælkeproduktion

Optimal mælkeproduktion er et tilbud til dig, som fokuserer på helheden, og vil have sammenhæng mellem produktionen i mark og stald, og overblik over økonomien. Tilbuddet bygger på et tæt parløb mellem kvæg-  plante/grovfoder- og økonomirådgiver. Du kan få besøg af rådgiverne sammen eller hver for sig efter behov. Uanset hvilken rådgiver, du får besøg af, sikrer det tætte parløb, at der altid er sammenhæng mellem rådgivning om dyrene, foderproduktionen og økonomien. Samtidig sikrer du dig, at papirarbejdet bliver lavet til tiden, uden at du behøver være det koordinerende led mellem rådgiverne.

 

Foderplanlægning og foderanalyser

Med analyser og foderplanlægning får du mest muligt ud af, det foder du avler, og du kan fodre dyrene efter, at de skal give en høj tilvækst og god reproduktion. Med en foderplan har du dokumentationen i orden overfor økologikontrollen, hvilket er et krav, når du bruger omlægningsfoder eller foder fra græs og bælgsædsarealer i 1. omlægningsår.

 

Erfa-grupper og staldskoler

Erfa-grupper er vores tilbud til dig, som gerne vil opdateres om alt det nyeste indenfor økologisk mælkeproduktion. Så du løbende kan forbedre din bedrift, og samtidig hente inspiration fra kolleger. Erfa-grupperne gennemføres som AMU-kurser, hvilket betyder, at du får rigtigt meget for pengene i grupperne.

Staldskoler er et tilbud hvor du sammen med en gruppe økologer, kan fordybe dig i et bestemt tema, og sammen med gruppen arbejde på at forbedre din bedrift på netop dette område. Konceptet om staldskoler blev introduceret i forbindelse med arbejdet med at reducere antibiotikaforbruget i de økologiske besætninger. Staldskoler har vist sig, at være en effektiv måde at skabe forandring på.

Kontakt Anders B. Møller hvis du er interesseret i at deltage i en af de eksisterende erfa-grupper eller staldskoler. Hvis du ønsker at vi opretter en gruppe med et særligt fokusområde, er det også muligt.

 

Læs mere om erfa-grupper

Læs om økologiske kødkvæg

 

Top