Efterafgrøder – nye regler

Efterafgrøder - nye regler

 

Nye regler giver mulighed for senere såning af efterafgrøderne, men det koster på din N-kvote. Det bliver dermed ikke muligt at få dispensation, som der er givet i tidligere år.

 

Reglerne om efterafgrøder er ændret på en række punkter. Vær specielt opmærksom på følgende:

  • Efterafgrøder og alternativer hertil skal indberettes på markniveau senest 10. september
  • Krav til efterafgrøder beregnes på grundlag af arealer til rådighed 31. juli 2019
  • Tilmelding af flere efterafgrøder, end der etableres, kan medføre KO og bøde
  • Opgørelse af efterafgrødekravet skal indberettes senest 10. september

 

Kvotereduktion efter den 20. august

Fremover bliver det muligt at så efterafgrøder frem til 7. september (fra 20. august til 7. september under visser betingelser). Det gælder for pligtige, husdyr, målrettede og MFO-efterafgrøder.

De seneste år er der givet dispensation for såning af efterafgrøder, men det vil der ikke fremover. Ved såning senere end 20.august vil der ske en gradvis reduktion af dit efterafgrødeareal, som skal kompenseres med kvotetræk.
Størrelsen af kvotetrækket ses i tabel 1.

Tabel 1. Kvotereduktion ved såning efter den 20. august.

 

Destruktionsfrister for efterafgrøder

Målrettede-, pligtige- og husdyrefterafgrøder: 20. oktober uanset sådato.

MFO-efterafgrøder: Skal ligge i minimum 8 uger (f.eks. sået 7/9 må destrueres 2/11).

 

Indberetning senest 10. september 2019

Tidspunktet for opgørelse og indberetning af efterafgrøder er senest den 10. september 2019. Det gælder også alternativer til efterafgrøder og nu også salg af pligtige efterafgrøder mellem ejendomme.

 

Indberetning af efterafgrøderne skal ske på markniveau og med et tilknyttet kort i skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder” i Tast Selv.

På marker, som allerede er indberettet og sået inden 20. august, skal der ikke ændres noget.

 

På ALLE marker sået efter 20. august skal sådatoen indberettes. Det, som ikke er indberettet den 10. september, betragtes som manglende etablering og vil automatisk give det fulde kvotetræk i 2020 på henholdsvis 93/150 kg N/ha ved under/over 80 kg N tildelt i husdyrgødning.

 

Kontrol af etablering

Ved manglende areal med efterafgrøder ved en evt. kontrol vil der blive givet en bøde, og der kan ligeledes komme KO-sanktion. Mangler efterafgrøden pga. af snegle, dårlig fremspiring eller andet, betragtes efterafgrøden som manglende, og der gives ikke dispensation. Snegle er derude, så vær opmærksom i dine marker.

 

KO-sanktion ved overanmeldelse af areal med efterafgrøder

Vær opmærksom på at du kan få KO-sanktion for manglende areal med pligtige efterafgrøder!

 

Fradraget i landbrugsstøtten (KO-sanktionen) bliver beregnet ud fra det manglende areal:

0,8 ha < 3,0 ha =                1 %

3,0 ha < 8,0 ha =                3 %

> 8,0 ha =                           5 %

 

Derfor er det meget vigtig, at du kontakter din planteavlskonsulent, hvis du har ændringer til areal og placering (mark nr.) af dine efterafgrøder, så vi kan få ændringerne indberettet senest 10. september 2019.

 

Kontakt os

Lars-Ejler Hansen
Afdelingschef Planteavl
Tlf: 2362 0185
E-mail: lha@lmo.dk
Top