Ole Mygind
Planteavlskonsulent

Ole Mygind
Mobil: 2014 3970
Email: oem@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Forsøg og registreringsnet

I LMO har vi Landsforsøgsenhed 4 – Østjylland. Vi udfører markforsøg i hele LMO’s område i alle betydende afgrøder: korn, raps, majs, økologi og kartofler. Vi laver cirka 60 landsforsøg årligt. Derudover laver vi en firmaforsøg for andre samarbejdspartnere. Vi har en moderne maskinpark, der lever op til kvalitetskravene i Landsfosøgene. I forsøgsenheden er der pt. tilknyttet fem faste medarbejdere i sæsonen.

Forsøgsenheden LMO er GEP-certificeret. GEP står for God Eksperimentiel Praksis og er et kvalitetsstyringssystem opbygget ud fra fælles europæiske retningslinier (EPPO guidelines). GEP Anerkendelses Enheden ved Aarhus Universitet, Flakkebjerg, fører en løbende kontrol af forsøgsvirksomhedens organisation, faciliteter, forsøgsarealer, udstyr, kalibreringsskemaer og rapporter, samt kvalitetssystemets standardforskrifter.

 

LMO’s planteavlskonsulenter deltager hvert år i vækstsæsonen i det landsdækkende varslings- og registreringsnet. Vi indberetter ugentligt de observationer, vi ser i marken, til det landsdækkende registreringsnet. Vi indberetter observationer af sygdomme og skadedyr i alle kornafgrøder, raps, frøgræs og majs. Dermed får vi ert overblik over, hvordan sygdomme og skadedyr udvikler sig i hele vores område. Blandt andet på baggrund af disse observationer laver vi vores anbefalinger til landmændene.

Læs mere om landsforsøg

Læs mere om registreringsnet

Læs mere om LMO Planteavl

Top