Jeg vil gerne kontaktes

Få overblik over midlerne i dit kemikalielager

  • Forebyg fejltagelser under sprøjtearbejdet
  • Forebyg ubehagelige overraskelser med bøder og KO ved kontrol

Lad LMO's konsulenter tjekke etiketterne på midlerne i dit kemikalielager. Vi ved:

  • hvilke midler er afmeldte/trukket tilbage, og har derfor en dato for sidste anvendelse.
  • hvilke midler er forbudte, og hvordan bortskaffes de.

Konsulenten giver samtidig råd om:

  • hvordan du fremadrettet kan bevare overblikket over lageret.
  • Kravene til selve indretningen af kemikalielageret.
  • hvordan du mindst én gang om året kan og bør tjekke midlerne på lageret med enten Middeldatabasens "Positivliste" eller mobiltelefonens Kemiapp.

Afviklingsperioderne for afmeldte produkter er nogle gange mindre end 18 mdr., hvorfor det er nødvendigt at gå sine kemikaliebeholdninger igennem et par gange om året for at kunne "vide sig sikker" i fht. kontrolbesøg.

Pris: 295 kr. i tilkørsel + 755 kr./time

Kontakt LMO Planteavl allerede i dag – kontrollen kan være der i morgen..

I sager om ulovlig opbevaring af forbudte midler, synes der at mangle en fælles opfattelse af den grænse, hvorunder der er tale om mindre overtrædelser. Vi hører desværre om flere og flere tilfælde, hvor den bødepraksis, der er fastlagt i bekendtgørelsen, bliver fulgt uden hensyn til, at der kan være tale om bagatelagtige overtrædelser, og bødestørrelser fra 5.000 til 20.000 kr. foruden KO ses i disse tilfælde.

Se mere her.

Top