Lars-Ejler Hansen
Afdelingschef Planteavl

Lars-Ejler Hansen
Mobil: 2362 0185
Email: lha@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Brug LMO's kornaftale

 

Højere priser og store prisudsving på hjælpestoffer, korn og soja har i de senere år betydet stigende foderomkostninger for svineproducenter. Det betyder samtidigt højere produktionsomkostninger og større budgetusikkerhed for såvel svineproducenter som planteavlere. Denne tendens i markedet tegner til at fortsætte, og det bør få begge parter til at øge fokus på, hvordan der kan risikominimeres og samtidig optimeres såvel internt på bedriften som ved forskellige former for samarbejder mellem planteavlere og svineproducenter.

Hent aftalen her.

 

Optimering for begge parter

Det er alment kendt, at en høj selvforsyningsgrad for svineproducenter øger muligheden for intern risikostyring - for indkøbere af færdigfoder, når eget korn indgår i "byttehandler" og for hjemmeblandere, når eget korn anvendes, der er billigere end indkøbt korn. Hjemmeblanderne skal først og fremmest sikre, at deres bedrift er optimeret som en helhed. Samspillet mellem mark og stald skal afstemmes på den enkelte bedrift i forhold til udbytteniveauet i de enkelte afgrøder og muligheden for eventuelt at øge selvforsyningsgraden ved at fodre med andre og billigere afgrøder end normalt.

Nogle planteavlere skal gå efter dyrkning af kvalitetsprodukter med mulighed for afsætning og afregning til høje priser, mens andre skal gå efter dyrkning af store mængder foderkorn. Alle optimeringer på begge bedriftstyper skal være under hensyntagen til et sundt sædskifte også på den lange bane, optimal fodersammensætning, driftslederinteresse- og tid, lager- og foderfaciliteter, loyalitet og jordtype samt arbejds- og maskinomkostninger.

 

Kornhandel med din nabo – en god idé for dig?

Foruden at trimme din egen bedrift som helhed henledes her interessen på dig som kornkøbende hjemmeblander og dig som planteavler med produktion af foderkorn. I behøves ikke nødvendigvis at være naboer, men traktorafstand imellem jer er en fordel. En brovægt på vejen imellem jer er også en fordel men skal modsat ikke være en barriere for en god handel, hvis den ikke er tilgængelig. Der findes andre måder at opgøre udbyttet på.

I kan spare mange penge ved at handle korn med hinanden, da det er favorabelt at dele grovvarens avance og håndteringsomkostninger. Ofte er der tale om 10-15 kroner pr. hkg. Det reelle billede er, at der fra købsprisen også trækkes for tørring, svind, rensning og rensesvind, og dermed bliver forskellen mellem planteavlerens afregning og svineproducentens købspris nærmere op til 30 kroner pr. hkg.

Hvornår har du som planteavler sidst gået dine kornafregninger godt igennem? Ved at handle indbyrdes spares der hurtigt flere hundrede kroner pr. ha til jer begge. En kornhandel kan i nogle tilfælde med fordel suppleres med aftaler om gylle og høstarbejde afhængig af harmoni og mejetærskerkapacitet på de enkelte bedrifter. Foruden den direkte fortjeneste her og nu kan bedrifternes sædskifter på sigt eventuelt sam-optimeres til fordel for begge: Måske avler hjemmeblanderen de billigste tønder i rugen, mens planteavleren avler de billigste tønder i hveden som følge af jordtype, tid og interesse. Samlet set kan det give den største fortjeneste til planteavleren og den billigste foderforsyning til svineproducenten.

 

Få aftalen skrevet ned

Husk at starte med at skrive jeres aftale ned. Det er nemmere at skrive det ned, man er enige om, end at gøre det, når man ikke længere er enige. Brug den nødvendige tid i god tid før høst på at få aftalerne på plads. En klar forventningsafstemning er afgørende for at sikre tilfredshed hos begge parter, når kornet er leveret. Vi har alle hørt om mange gode handler, der desværre er blevet ødelagt af uklarhed omkring bagateller, og dermed lukkes der for en måske optimal kornhandel i fremtiden stort set uden grund.

Som I alle andre former for samarbejde, bør der ved aftaler om direkte handel med korn være en professionel indgangsvinkel til samarbejdet. Såvel planteavleren som hjemmeblanderen opnår en fordel, hvis der er klare og entydige aftaler parterne imellem.

 

En positiv samhandel med korn kan måske føre til mere

Omkostningsreduktion og/eller bedriftsoptimering er et ønske på alle bedrifter. Der er nogle forhold, som du som landmand stort set ikke har indflydelse på, fx. rammevilkår og de overordnede prisniveauer for afgrøder, gødning og planteværnsmidler. Andre forhold har du som landmand indflydelse på. Det kan være optimering af bedriftens sædskifte og forbedring af dyrkningen af den enkelte afgrøde. Et samarbejde med andre landmænd kan være med til at reducere omkostningerne til hjælpestoffer, maskinpark og arbejdskraft. Eksempler på samarbejdsfordele kan også være dyrkning af naboens pligtige efterafgrøder eller ekstensiv pleje, eventuelt med miljøtilskud, af svineproducentens vedvarende græsarealer.

Omkostningsreduktion og/eller bedriftsoptimering er et ønske på alle bedrifter. Der er nogle forhold, som du som landmand stort set ikke har indflydelse på, fx. rammevilkår og de overordnede prisniveauer for afgrøder, gødning og planteværnsmidler. Andre forhold har du som landmand indflydelse på. Det kan være optimering af bedriftens sædskifte og forbedring af dyrkningen af den enkelte afgrøde.

Et samarbejde med andre landmænd kan være med til at reducere omkostningerne til hjælpestoffer, maskinpark og arbejdskraft. Eksempler på samarbejdsfordele kan også være dyrkning af naboens pligtige efterafgrøder eller ekstensiv pleje, eventuelt med miljøtilskud, af svineproducentens vedvarende græsarealer. Uanset hvad kræver det professionelle samarbejde, at I hele tiden holder fokus på de fordele, I kunne se, da I indgik samarbejdet, og som på daværende tidspunkt blev nedfældet på et stykke papir.

Hvad venter du egentlig på? Skynd dig at hoppe af traktoren, når du møder naboen næste gang og tag en snak om jeres muligheder for at lave en god aftale og handel. Det kan være til stor fordel for jer begge.

Kontakt

Planteavlskonsulent

Ib Møller Jensen
Direkte: 8728 2533
Mobil: 2999 5729
Email: imj@lmo.dk

eller

Planteavlskonsulent

Vibeke Fabricius
Direkte: 8728 2412
Mobil: 2968 8105
Email: vif@lmo.dk

 

Læs om reduceret jordbearbejdning

 

Top