Jeg vil gerne kontaktes

Læs mere om planteavl

Artikler

Fristen for efterafgrøder forlænget til 30. august Det er netop blevet offentliggjort, at fristen for etablering af alle typer efterafgrøder er udsat til den 30. august. Det er dog fortsat vigtigt at d ...

18-08-2017

Klar, parat, vækststart Det betaler sig at have fuld opmærksomhed på planteværnsområdet - både fagligt og lovgivningsmæssigt                           Efter en mild vin ...

24-06-2015

Rigtig godt at blande efterafgrøder Kristian Tybjerg Hansen fra Alrø ved Odder har de seneste tre år brugt 22 ha jord til et demonstrationsprojekt med mellem- og efter­afgrøder, OptiPlan ...

24-06-2015

7,5 millioner kroner til 4-årigt projekt   LMO har de senere år været med i projektet, OptiPlant, der skal vise, hvordan man dyrker mellem- og efterafgrøder med størst mulige positive effe ...

24-06-2015

Overvejer du at blive stivelseskartoffelavler? Dansk kartoffelstivelse er blevet en international storsællert, og derfor udvides kartoffelmelsfabrikkerne i disse år. Lad LMO hjælpe dig med at vurde ...

24-06-2015

Risiko for lus ved tidlig såning   Mange marker blev angrebet af havrerødsot i efteråret. En generel tidlig såning er en af de vigtigste årsager til, at især vinterbyg og vinterhve ...

19-06-2015

Få landbruget til at blomstre   Har du lyst til mere variation i landskabet til glæde for dyr og mennesker i dit nærområde? Så har LMO et tilbud, hvor vi sår blomster i kanten a ...

19-06-2015

Kvælstofprognosen 2015 Kvælstofprognosen for 2015 viser, at behov for tilførsel af kvælstof er højere end normalt på alle jordtyper bortset fra grovsandet jord (JB 1+3). Pro ...

20-03-2015

Omkostninger til transport ved grovfoderdyrkning Af planteavlskonsulent Annemette L. Poulsen, telefon 2999 5703, alp@lmo.dk Vi oplever en udvikling, hvor ejendomme bliver større og større, hvilket ...

20-11-2014

Er hestebønner et godt supplement til vores nuværende proteinkilder til svinefoderet? Af svinekonsulent Kristian M. Knage-Rasmussen Nye proteinkilder er altid spændende, men aminosyre-sammensætningen af hestebønnen er ikke så attrakt ...

20-11-2014

Hestebønner – et billigt fodermiddel Af Karin Rask Johannsen Der er mange mellemled, der skal tjene på det, når man handler sojaskrå, og den afhængighed kunne Stig Kristensen godt tænk ...

20-11-2014

Pløjefri dyrkning sparer dig tid Af Karin Rask Johannsen Vinterhveden er godt på vej op af jorden, og køresporene bugter sig ud over landskabet. Jorden er rimelig fast at gå på, og ...

19-11-2014

Opfølgningsarrangement på sådemonstrationen ved Tørring Den 29. oktober inviterer vi på en tur igennem parcellerne ved Tørring, hvor vi holdt sådemonstration fredag den 12. september. Vi ser på hvilke ud ...

29-10-2014

Potentialer kan realiseres med økologi Af Karin Rask Johannsen   Der er mange forskellige parametre, der skal spille sammen, når man driver en bedrift. Rentabilitet er altid målet for ...

01-09-2014

For dyrt at få sprøjtet Af Karin Rask Johannsen   Det er primært kronerne på bundlinjen, det handler om, og Jesper Christoffersen er meget kontant i sin udmelding om, h ...

01-09-2014

Gårdråd – hvorfor det? Af chefkonsulent Udvikling Torben Wiborg   Som rådgivere bliver vi ofte spurgt, hvad man kan få ud af et gårdråd. Er det ikke bare spild af peng ...

30-05-2014

Markbesøg optimerer udbyttet Vinden bider stadig lidt, men foråret er så småt ved at indfinde sig, selvom vi i skrivende stund først er ved at nærme os marts. Når man kigger ud ov ...

30-03-2014

LMO udvikler planteavlen i to projekter Af planteavlskonsulent Simon Rosendahl Bjorholm    De to fire-årige projekter er medfinansieret af Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demo ...

30-01-2014

Bliv opdateret som sprøjtefører Alle landmænd, der har sprøjtebevis/certifikat, skal på et opfølgningskursus hvert fjerde år. I løbet af året afvikler LMO som du kan tilmelde dig. ...

01-11-2013

Få styr på marken med GPS LMO laver GPS-jordbundsanalyser, hvor landmanden med en meget præcis udmåling får klarlagt, hvor meget gødning og kalk, der skal tilsættes jorden. ...

30-09-2013

Du kan sagtens fodre dine svin med rug Svineproducenter har tidligere været tilbageholdende med at bruge rug i svinefoder, men nu viser flere undersøgelser på Videnscenter for svineprodukti ...

01-09-2013

Fjumreår med sprøjten er ovre For at få lov til at anvende pesticider er der de senere år kommet en række regler, og nu ser det ud til, at kontrollen begynder at stramme. De første ...

01-03-2013

En landbrugsvirksomhed med økonomi i marken I denne vinter bød Claus ind på en forpagtning af et stykke jord, hvor han på forhånd havde gjort op, præcis hvor meget han ville give og hvorfor. Han ...

01-03-2013

Nørreådalen BioM-amba Leverandørselskabet er en kommerciel forretning, som står på skuldrene af BioM-projektet, hvis formål har været at finde nye midler og metoder til at ...

01-01-2013

Brug foderroer i dit grovfoder og få en højere mælkepris I/S Kuhr i Rødkærsbro har kørt med foderroer i mange år. Eller de gjorde det frem til 2003, hvor EU-støtten til roer faldt væk, så da den blev genindf ...

01-01-2013

KO-tjek i forbindelse med kommunens miljøkontrol Reglerne om krydsoverenstemmelse (KO) i forhold til enkeltbetaling kontrolleres blandt andet af kommunerne i forbindelse med deres almindelige miljøko ...

01-12-2012

Skal du have udarbejdet en biotopplan? Hvis du ønsker at udsætte mere end en fugl pr. hektar eller mere end 100 fugle pr. ejendom, skal du inden 1. maj det pågældende år lave og indsende en ...

01-11-2012

Vildtvenlig høst Mange rålam, harekillinger og jordrugende fugle omkommer hvert år i forbindelse med høst af specielt slætgræs. LMO har i samarbejde med Videncentret f ...

01-11-2012

Stor selvforsyning og græsensilage kan ses på bundlinjen Høje priser på indkøbt foder gør det nødvendigt at styrke selvforsyningen, når målet er at skabe bundlinje på bedriften. Især sojaprisen er steget for ...

01-11-2012

Pas på dit korn – også efter høst Korn er et levende produkt, der også kræver bevågenhed efter, det er høstet. Travlhed med jordbehandling og såning falder på det tidspunkt, hvor kornt ...

01-09-2012

Er dine kemikalier lovlige eller ulovlige? En liste i Middeldatabasen på Landbrugsinfo hjælper dig til at tjekke, om dine pesticider er lovlige eller ej. ”Positivlisten” viser de midler, du må ...

01-09-2012

Økonomien i markbruget Der er gode priser på salgsafgrøder for tiden, og de fleste prognoser peger på, at markbruget også i de kommende år vil give et fornuftigt afkast. Uan ...

01-06-2012

Optimering fra mark til gris Hvem siger, at det sædskifte eller den fodersammensætning, du har kørt med i årevis, er det eneste rigtige? Det er en god idé at vurdere foderbehovet ...

01-05-2012

Maskinparkens omkostninger Hvad er din maskinpark værd i kroner og ører? Hvad koster det i brændstof og vedligeholdelse at holde maskinerne kørende? Er der god økonomi i at udsk ...

01-12-2011

Udbytteregistrering er din vej til en bedre bundlinje Får du nok ud af arbejdet i marken? Kendskab til udbytteniveauet er en afgørende faktor, når der skal skabes et forbedret økonomisk resultat, og her e ...

01-05-2011

Efterafgrøder er for min egen skyld Flere landmænd betragter grundlæggende efterafgrøder som et nødvendigt onde for at overholde reglerne. Men hos Dennis Jensen fra Hammershøj er efteraf ...

01-05-2011

Top