Lars-Ejler Hansen
Afdelingschef Planteavl

Lars-Ejler Hansen
Mobil: 2362 0185
Email: lha@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes
Download Produktark

Mark- og gødningsplan

Med en mark- og gødningsplan fra LMO Planteavl får du overblik over dine marker, anbefalinger til udsæd, tildeling af husdyr- og handelsgødning, sprøjteplaner og meget mere. Du får det hele samlet i en markbog, som er inddelt i faner, så den er overskuelig og nem at gå til. Vi sender også gerne planen på mail til dig. 

LMO Planteavl kan hjælpe dig med:

  • Indberetning af Gødningsregnskab
  • Indberetning forbrug af sprøjtemidler
  • Mark- og gødningsplan
  • Oversigt afgrøder, udsæd, planteværn og gødning
  • Styr på efterafgrøder
  • Overblik over gylle og gylleaftaler
  • Indkøbsliste over udsæd, planteværn og gødning
  • Markkort over dine marker
  • Fællesskema

Gødningsplanlægning fra LMO er et godt styringsredskab

Med gødningsplanlægning fra LMO får du et godt styringsredskab til din planteproduktion. Samtidig sikrer vi, at myndighedernes krav til mark- og gødningsplanlægning overholdes.

Under udarbejdelsen af gødningsplanen er der mulighed for at sætte fokus på emner som sortsvalg, afgrødevalg og sædskifte, optimal anvendelse af husdyrgødning, samt valg af handelsgødning, der svarer til dine afgrøders næringsstofbehov. Vores program til gødningsplanlægning er særdeles velegnet til at optimere indkøbet at handelsgødning, så du får den økonomisk optimale løsning.

Til mark- og gødningsplanlægning anvender vi programmet MarkOnline.

Sprøjteplaner med udgangspunkt i netop din situation

Efter aftale kan der udarbejdes sprøjteplaner for din ejendom. Der tages udgangspunkt i situationen på din ejendom. Det kan f.eks. være de dominerende ukrudtsarter på dine marker. Desuden vil der ved taget hensyn til, hvilke sorter du har sået, når strategien for svampebekæmpelse fastlægges.

Ved udarbejdelse af en sprøjteplan bør der tages udgangspunkt i situationen på din ejendom. Det kan for eksempel være de dominerende ukrudtsarter på dine marker. Desuden vil der ved taget hensyn til, hvilke sorter du har sået, når strategien for svampebekæmpelse fastlægges.

Den færdige sprøjteplan bør betragtes som en overordnet strategi for planteværnsopgaver på din ejendom. I løbet af vækstsæsonen kan der opstå situationer, der nødvendiggør korrektioner på enkelte - eller flere marker.

Læs mere om software til landbruget og planteavl:

Top