Daniel Rosenkilde Damhus
Planteavlskonsulent

Daniel Rosenkilde Damhus
Mobil: 2210 2881
Email: drd@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Kender du dine maskinomkostninger og er klar over, hvor der
skal optimeres for at forbedre økonomien i dit markbrug?

Ønsker du at tage beslutninger om din markstrategi på et oplyst grundlag og udnytte det fulde økonomiske potentiale? Med en maskinanalyse fra LMO får du et detaljeret kendskab til din maskinøkonomi.

Maskinanalysen danner et godt grundlag for at klarlægge den fremtidige maskinstrategi på bedriften. Samtidig giver det mulighed for at skærpe fokus på de opgaver, der har et stort forbedringspotentiale her og nu. I den forbindelse kan der regnes på forskellige relevante scenarier, hvor der f.eks. købes nye maskiner eller udliciteres flere opgaver til maskinstation. Analysen belyser ligeledes i hvor stort et omfang markbrugets maskiner løser opgaver for andre driftsgrene på bedriften.

Med en LMO maskinanalyse får du følgende:

  • Besøg af konsulent på bedriften, hvor alle maskiner pris-vurderes og oprettes i maskinkartotek
  • Diskussion af aktuelle kapaciteter og tidsforbrug for de enkelte markopgaver
  • Diskussion af nuværende maskinstrategi ift. maskineri, mandskab og dyrkningssystem/afgrødesammensætning
  • Rapport indeholdende de aktuelle maskinomkostninger for hver markopgave. Tallene er valide da de er afstemt med regnskabsposter for vedligehold og brændstof samt traktorens timetal
  • Sparring omkring fremtidig maskinstrategi og dyrkningssystem på bedriften på baggrund af den udarbejdede analyse.

Der er stor variation i maskinomkostninger

Der er stor variation i maskinomkostningerne på tværs af bedrifter og maskinomkostninger i den bedste halvdel er en vigtig nøgle til at tjene penge på markbruget. Figuren viser spredningen i maskinomkostinger inkl. arbejde, hvor ligger du på kurven? Og
hvor vil du gerne ligge fremadrettet? For de fl este er der et stort forbedringspotentiale, der skal udnyttes for at gøre markbruget profitabelt. Figuren viser spredningen i maskinomkostninger inkl. arbejde på planteavlsbedrifter med overvejende planteproduktion eller svineproduktion, fordelt på jordtype og bedriftstype.

Hvis det ønskes kan maskinanalysen sammen med dyrkningsinformation fra Mark-online ligeledes danne grundlag for en detaljeret opgørelse af økonomien i de forskellige afgrøder på bedriften, med henblik på at sammensætte en mere optimal markplan.

Hvor ligger du på omkostningskurven?

Ring til Daniel eller Dennis for en uforpligtende samtale og få et pristilbud på en maskinøkonomisk analyse for din bedrift.
Prisen ligger typisk imellem 5.000 og 10.000 kr.

Top