Erik Sandal
Chefrådgiver Planteproduktion

Erik Sandal
Mobil: 2325 1475
Email: ers@lmo.dk

Kasper Holm Kristensen
Planteavlskonsulent

Kasper Holm Kristensen
Mobil: 3057 0934
Email: khk@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Reduceret jordbearbejdning – en spændende dyrkningsform

 

Reduceret jordbearbejdning har de seneste 10-15 år vundet større og større indpas ikke kun i Danmark, men især i visse dele af udlandet (f.eks, Sydamerika og Australien), hvor denne dyrkningsform nu er nu er næsten enerådende.

 

Spar tid og omkostninger

Et af de væsentligste argumenter for at indføre reduceret jordbearbejdning i Danmark var ønsket om at spare tid og dermed omkostninger. I de fleste tilfælde har det været muligt at finde besparelser på omkring 1 time pr. ha, mens besparelsen i omkostninger har varieret fra cirka 200 til cirka 500 kr. pr. ha.

 

Jorden får mere liv

Udover disse åbenlyse fordele ved reduceret jordbearbejdning har de fleste landmænd også oplevet andre fordele. Især på lerjord er oplevelsen at joden ændrer sig så den hurtigere bliver mere farbar efter regn. Marken bliver mere jævn og bestanden af regnorme øges – jorden får mere liv.

Både i forsøg og praksis har det vist sig, at det er muligt at opnå samme udbytte som i pløjede systemer, men det kræver en dygtig og anderledes driftsledelse. En af nøglerne til succes er et veltilrettelagt sædskifte og god fornemmelse for, hvornår jorden er tjenlig. Hvis ikke du er opmærksom på nogle af disse grundlæggende forhold vil overgang til reduceret jordbearbejdning medføre faldende udbytter og øgede omkostninger til især ukrudtsbekæmpelse.

 

Få den nyeste viden

I LMO er vi i front med reduceret jordbearbejdning. Vi har et tæt samarbejde med Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning og via vores projekt Optitill har vi mulighed for at være først med viden om det nyeste inden for området. 

I LMO har vi desuden to konsulenter som har en særlig uddannelse inden for reduceret jordbearbejdning, da de begge har gennemført uddannelsen som specialkonsulent i reduceret jordbearbejdning: Kasper Holm og Erik Sandal, som begge er specialkonsulenter i reduceret jordbearbejdning inden for Foreningen af Reduceret Jordbearbejdning.

 

Erfa-grupper for reduceret jordbearbejdning

LMO har etableret særlige Erfa-grupper for landmænd, som praktiserer reduceret jordbearbejdning. Kontakt Kasper Holm eller Erik Sandal, hvis du ønsker at vide mere om reduceret jordbearbejdning eller ønsker at komme med i en erfa-gruppe.

 

Læs mere om Rådgivning i marken

Læs mere om Produktionsøkonomi

Top