Jeg vil gerne kontaktes

Ajourføring af sprøjtejournalen - undgå store bøder

Den årlige indberetning af planteværn friholder dig ikke fra kravet om, at skulle ajourføre din sprøjtejournal indenfor 7 dage efter de enkelte behandlinger er foretaget i løbet af sæsonen. Det kan ske enten elektronisk med f.eks. MarkOnline, Farmtracking eller på papir. Her kan du downloade en LMO-papirskabelon, som indeholder felter til føring af de krævede oplysninger. På bedrifter med et samlet dyrket areal under 10 ha er der ikke krav om føring af sprøjtejournal.

Hent LMO-sprøjtejournalskabelon her.

Det er et krav, at det er etiketternes handelsnavne, der bliver noteret i skemaet. Læs altid etiketterne inden brug, da bl.a. kopiprodukter med samme indhold af aktivstoffer som et originalprodukt f.eks. kan have andre godkendelser mht. afgrøder, maks. doser og antal behandlinger pr. høstår.

Nogle midler er godkendt til mindre anvendelse ("offlabel") i nogle afgrøder. Hvis en sådan godkendelse tages i brug, skal vejledningen, som kan rekvireres hos forhandleren eller på www.middeldatabasen.dk, foreligge på bedriften sammen med sprøjtejournalen. 

Ved brug af afdriftsreducerende teknik skal de udfyldte skemaer (se nedenstående) ift. dette krav gemmes med sprøjtejournalen i 3 år.

Der er krydsoverensstemmelse (KO) på og gives store bøder for både manglende føring af sprøjtejournal samt manglende overholdelse af etiketternes anvisning og midlernes afstandskrav.

Krav om dokumentation ved brug af afdriftsreducerende teknik ved sprøjtning med Prosulfocarb (Boxer, Fidox, Roxy, Adimax) samt langs vandløb, søer og §3-områder

Fra 1. august 2017 skal der anvendes sprøjteteknik godkendt til 75% afdriftsreduktion ved alle sprøjtninger med Prosulfocarb (Boxer, Fidox, Roxy, Adimax). I 2016 kom der nye regler om afstandskrav til vandløb og søer og til §3-områder, som med afdriftsreducerende teknik gør det muligt at behandle stort set hele marken. 

Ved brug af afdriftsreducerende teknik skal der ved hver sprøjtning/behandling med Prosulfocarb, og hvor der ønskes et reduceret afstandskrav til søer, vandløb og §3 områder, udfyldes et skema som dokumentation herfor. 

  • Hent skema til brug for angivelse af afdriftsreducerende udstyr – skabelon – her

Afstandskrav til vandløb og søer kan ses i Middeldatabasen.dk under hovedmenuen. Afstandskrav til § 3 naturområder kan ses under det enkelt middel i Middeldatabasen.dk. Se under overskriften ”Godkendelse” og underrubrikken ”Forbehold”.

Top