Kirsten Cato Jensen
Chefrådgiver/Afdelingsleder

Kirsten Cato Jensen
Mobil: 5136 1865
Email: kcj@lmo.dk

Brian Juel Jørgensen
Chefrådgiver Skat

Brian Juel Jørgensen
Mobil: 5150 5618
Email: bmj@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Bliv sikker på forhånd


Skattereglerne i Danmark er komplicerede og svære at gennemskue. En disposition som f.eks. salg af virksomhed eller landbrugsejendom kan få store skattemæssige konsekvenser.

 

LMOs skatteeksperter søger bindende svar

Du kan sikre dig mod ubehagelige overraskelser ved at bede SKAT om et såkaldt bindende svar. Et bindende svar hos SKAT koster 300 kroner, og de penge er givet godt ud. Du får svar på de spørgsmål, du stiller - derfor er det vigtigt at spørge rigtigt. I LMO har vi professionelle skatteeksperter med stor erfaring og succes i at søge bindende svar. Vi stiller de rigtige spørgsmål, så alle muligheder i forbindelse med dispositionen bliver dækket ind.

Med et bindende svar sikrer vi dig, at isen under din virksomhed kan bære.

 

LMO's rådgivning sikrer din virksomhed bedst muligt skattemæssigt

Vi hjælper dig gerne med at få bindende svar på f.eks.

  • Mulighed for at sælge din ejendom skattefrit
  • Fordeling af salgssummer og købesummer
  • Afskrivningsproblemer
  • Fradragsret for udgifter i "det grå område"
  • Opgørelse af skattemæssig fortjeneste ved salg af virksomhed eller ejendom
  • Omdannelse til selskabsdrift

 

Læs om bogføring og moms

 

Top