Carsten Møller Andersen
Afdelingschef Regnskab & Skat

Carsten Møller Andersen
Mobil: 2963 4046
Email: cma@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Bogføring og moms

 

LMO tilbyder en fleksibel mulighed for bogføring og udarbejdelse af momsregnskab, som tilpasses netop din virksomhed, så din egen tid frigøres til at udføre andre opgaver.

 

Din virksomhed får den bogføringsløsning, der passer dig bedst

Vi aftaler inden opgaven påbegyndes, hvordan vi bedst udfører opgaven for dig. Der kan vælges mellem forskellige løsninger:

  • Vi foretager den løbende bogføring af virksomhedens bilag. Du skal blot indsende kontoudtog og bilag.
  • En farmsekretær fra LMO kommer ud på din virksomhed og foretager hele eller dele af bogføringen.
  • Du foretager selv bogføringen, og vi udfører kun regnskabsafslutningen og indsender selvangivelse til myndighederne.

 

Vi laver dele af eller alt regnskabsarbejdet - du kan også få hjælp af en firmasekretær

Du kan selv bogføre dine bilag og lade os afslutte arbejdet. Hvis du ikke selv ønsker at lave arbejdet, gør vi det gerne for dig. Du sender os blot løbende dine bilag og kontoudtog fra banken. Vi kan også sende en firmasekretær ud til dig.

 

LMO udarbejder dit momsregnskab og indberetter tallene til SKAT

Momsregistrerede virksomheder har pligt til løbende at indberette moms enten hvert halve år, hvert kvartal eller hver måned. LMO tilbyder udarbejdelse af momsregnskab og indberetning af tallene til SKAT. Vi udarbejder også kvartalsregnskaber i forbindelse med momsregnskabet.

  • Vi laver dit momsregnskab.
  • Vi indberetter til offentlige myndigheder.
  • Vi udarbejder kvartalsbalancer til brug overfor f.eks. banken.
  • Vi opgør A-skat, AMBI, feriepenge og ATP m.m.

 

LMO tilbyder økonomiprogrammer, der er skræddersyet din virksomhed

Hvis du selv ønsker at stå for bogføring og momsregnskab, kan vi tilbyde økonomiprogrammer, der er skræddersyet til dine behov. I programmet Ø90 kan du udover kassebog og moms lave budget, periodeopgørelse og skrive fakturaer.

 

Hos LMO får du rigtige regnskaber til tiden

Arbejdet med at bogføre og lave momsregnskab kan være en stor tidsrøver. Skal arbejdet gøres rigtigt, kræver det stor indsigt i diverse regler, love og principper. Vælger du vores eksperter til arbejdet, garanterer vi, at dit regnskab bliver rigtigt og lavet rettidigt. Så kan du bedre koncentrere dig om din forretning.

 

Læs om stiftelse af virksomhed

Læs mere om farmsekretær

 

Top