Jeg vil gerne kontaktes
Download Produktark

Boopgørelse ved død og skilsmisse

 

I Økonomiafdelingen rådgiver vi om skatteretlige og skifteretlige forhold. Ofte bliver arvinger tvunget til at tage stilling til spørgsmål, de ikke har mulighed for selv at gennemskue konsekvenserne af. For eksempel om boet skal skiftes eller om ægtefællen skal sidde i udskiftet bo.

Såfremt boet skal skiftes, kan man overveje, hvordan dette gøres uden at betale for meget i boskat og boafgift. Beslutningerne kan ikke træffes uden først at have vurderet en lang række forhold.

 

Få hjælp ved boopgørelse i forbindelse med død og skilsmisse

  • At træffe det rigtige valg i skifteretten
  • At få beregnet boafgift og boskat, så du er forberedt
  • Ikke at betale mere i boskat og boafgift end nødvendigt
  • At varetage bobehandlingen og herunder udarbejde alle nødvendige opgørelser til skifteret og SKAT

 

LMO skaber overblik i samarbejde med arvingerne

Vi hjælper i samarbejde med arvingerne med at skabe overblik over de muligheder, der er for at gennemføre en skiftebehandling, der i videst mulig omfang tilgodeser arvingernes ønsker.

 

Læs mere om juridiske rådgivning ved dødsbobehandling

Læs mere om generationsskifte

 

 

Top