Klaus Kildahl
Økonomikonsulent

Klaus Kildahl
Mobil: 2963 4082
Email: klk@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Har du en plan for din 3. alder?

Har du lagt en plan for din økonomi i den 3. alder?

En ordentlig planlægning starter mindst fem år før, du når efterlønsalderen.

Sammen med dig lægger LMO en strategi for din 3. alder. Vi tager udgangspunkt i den tilværelse, som du ønsker dig.

Hør mere hos LMO om f.eks.:

 

Pension, efterløn, skat, tilbagetrækning - få mest ud af din pension med LMO

Tilbagetrækningsreform:

Fra 2014 er der sket ændringer i alderen, man kan overgå til efterløn og folkepension, antal år man er på efterløn samt en skærpet modregning for pensionsordninger i efter- lønnen. Nedenstående regler er for personer født før 1956. Alle takster er 2015-tal.

 

Efterløn, ikke opfyldt

Du får 91%-satsen, som er på 195.668 kr. Alle dine pensionsordninger giver modregning i efterlønnen.

 

Efterløn Opfyldelse af 2 års regel

Du får 100%-satsen, som er på 215.020 kr. Kun de arbejdsgiveradministrerede løbende pensionsordninger bliver modregnet i din efterløn.

 

Ikke efterløn:

Går du ikke på efterløn, udbetales der en skattefri præmie for hver 481 timer, du har arbejdet, efter at du har opfyldt 2 årsreglen. Der kan maksimalt udbetales 12 præmier på hver 12.901 kr. i alt 154.812 kr.

 

Fleksibel ordning:

Du kan som lønmodtager arbejde ved siden af, at du får efterløn mod at blive modreg- net time for time. De første ca. 36.000 kr., du tjener, vil du tilmed blive lempeligere modregnet, hvis du har en timeløn på under 220,50 kr/time.

 

Delefterlønsordninger:

Hvis du gerne vil beholde en smule af landbruget samtidigt med din efterløn, findes der efterlønsordninger såsom:

400 timers ordningen

18½ times ordningen

962 timers ordningen

 

Folkepension:

Folkepensionens grundbeløb udgør 71.964 kr. før skat. Folkepensionens pensionstillæg udgør 36.516 kr. Allerede ved indkomst på 67.500 kr. reguleres pensionstillægget.

Folkepension søges digitalt via NemID. LMO hjælper gerne.

Top