Karin Olesen
Økonomikonsulent

Karin Olesen
Mobil: 2337 9959
Email: kao@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Ejendomsavance

 

Du sælger kun din ejendom een gang. Forbered dig derfor i god tid (tre til fem år før salg). Der kan være penge at spare i skat, så kontakt LMO AvanceTeam. Vi har stor erfaring på området. Vi hjælper dig med at beregne den lavest mulige skat på din gård, udlejningsbolig eller anden fast ejendom her i landet eller i udlandet.

 

LMO giver dig overblik over skat og avance, når du sælger ejendom

 • Du får overblik over skatten/avancen ved afhændelse af fast ejendom

 • Herved kan du minimere skatten frem mod salget, herunder indsætte på pensionsordninger, udskyde afskrivninger eller andre alternativer

 • Har du en negativ avance uden fradragsret, kan der være andre muligheder, hvis du kommer i tide

 

LMO's regnskabsrådgivning giver dig tryghed i hverdagen

 • Vis banken og omverdenen, at du har gjort dig overvejelser om størrelsen af skatten, og hvordan skatten "afregnes" bedst/billigst, så din økonomi i fremtiden optimeres bedst muligt

 • Det giver dig overskud og annerkendelse

 • Sammen hjælper vi hinanden med at finde alle relevante oplysninger til beregningen, inden det er for sent.

 

Ved salg skal genvundne afskrivninger og fortjeneste gøres op

Når du sælger din faste ejendom, skal du lave en opgørelse over de genvundne afskrivninger og fortjenesten ved salget. Ejendomsavanceberegningen kan - udover at opfylde skattelovgivningen - give dig et overblik over det provenu, du får ved salget af ejendommen. Nogle ejendomme er fritaget for ejendomsavanceskat. Det gælder parcelhuse, sommerhuse og stuehuse, som har været beboet af ejeren. For følgende ejendomme skal der typisk laves en opgørelse over fortjeneste og eventuelt genvundne afskrivninger i forbindelse med salg:

 • Landbrugsjord og driftsbygninger
 • Erhvervsejendomme
 • Ubebyggede grunde
 • Parcelhuse, som ejer ikke har beboet
 • Parcelhuse med et areal på over 1.400 m2 hvis der kan udstykkes en byggegrund fra ejendommen

 

Lad LMO's specialister beregne din ejendomsavance

Beregning af ejendomsavance er en specialistopgave, da reglerne herom er meget komplicerede – og helt galt er det, hvis der er tale om delsalg eller genanbringelse. I nogle situationer kan det være en fordel at indhente et "bindende svar" hos SKAT på, at avanceopgørelsen er lavet korrekt – herunder fordelingen af overdragelsessummen. Hos LMO kan du også få rådgivning om, hvorvidt det er relevant at indhente et bindende svar i din situation.

 

Læs mere om ejendomshandel

Læs om boopgørelse ved død og skilsmisse

 

Top