Jeg vil gerne kontaktes

Selvstændige og sygdom

LMO yder råd og vejledning for sygemeldte selvstændige. Vi kender reglerne. For mange selvstændige er status som sygemeldt en ”helt ny verden” at bevæge sig i. Udover tankerne omkring virksomheden og selve sygdommen kræver samarbejdet med kommunen en indsats. LMO kan hjælpe dig i en svær tid.

 

Selvstændige og sygedagpenge

Selvstændige har mulighed for at få sygedagpenge. Men der er andre regler end for ansatte:

 • Der skal have været en indtægt fra virksomheden før renter i seneste årsopgørelse fra skat
 • Dagpenge under sygdom opnås efter to ugers sygdom
 • Sygdom indberettes til virk.dk via nem refusion af den selvstændige selv
 • Selvstændige har mulighed for at tegne en forsikring og derved få sikret et minimumsbeløb ved sygdom fra 1. eller 3. sygedag.

 

LMO er bisidder til møder med kommunen

Måske vil det være en hjælp, at vi læser de mange papirer, som en sygemelding kan medføre. LMO kender reglerne og kan vejlede dig omkring de mange nye ord og begreber, som følger med en sygemelding:

 • Varighed
 • Dagpengestop
 • Arbejdsprøve/praktik
 • Arbejdsredskaber
 • Fleksjob
 • Førtidspension
 • Personlig assistance
 • Læsning af lægeerklæringer
 • Kritisk sygdom/private forsikringer

 

Læs mere her

Læs om dagpenge og efterløn

Top