Kirsten Cato Jensen
Chefrådgiver/Afdelingsleder

Kirsten Cato Jensen
Mobil: 5136 1865
Email: kcj@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Skatterådgivning

LMO yder skatterådgivning til virksomheder og til personer indenfor landbrugserhvervet og øvrige erhverv. 

Vi håndterer skattemæssige udfordringer, lige fra hjælp med at udfylde selvangivelsen til at håndtere overordnede opgaver, som at optimere dine skatteforhold og udnytte fradragsmulighederne bedst.

Læs mere om dannelse af selskaber

Brug skatterådgivningen til aktiv planlægning

Overvejer du nye investeringer eller omstrukturering af virksomheden, er det vigtigt at kende de skattemæssige konsekvenser. Brug vores skatterådgivning til aktiv planlægning, så er du sikker på løsningsorienteret skatterådgivning, der tager udgangspunkt i dine skattemæssige udfordringer og skaber værdi på bundlinjen.

LMO lægger ved skatterådgivning stor vægt på, at løsningsforslag er korrekte og holdbare på lang sigt. Da skatteretten er et område i konstant udvikling, sikres løsningsmodeller ved forudgående afklaring af tvivlsspørgsmål med skattemyndighederne, således at der ikke senere opstår skattemæssige problemer.

Vi fører skattesager for skattemyndighederne og landsskatteretten

LMO yder rådgivning og assistance ved førelse af skattesager for skattemyndighederne og Landsskatteretten om skatteretlige problemstillinger. 

Læs mere om, hvordan LMO kan hjælpe dig med skattespørgsmål

Top