Helle Hartvigsen
Svinekonsulent

Helle Hartvigsen
Mobil: 4040 6180
Email: hha@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Erfa-grupper og staldskoler - faglig inspiration og motivation!

 

LMO har ca. 13 erfa-grupper inden for svineproduktion. Der er forskellige typer af grupper:

 • For ejere. Opdelt i enten sohold eller slagtesvin
 • For ansatte driftsledere. Her er det overordnende tema ledelse, hvor ca. halvdelen af tiden bliver brugt på ledelsesemner og resten af tiden på rent svinefaglige emner
 • For medhjælpere. Disse grupper er for ansatte med en vis erfaring og opdelt i enten sohold eller slagtesvin
 • For ”grønne” medhjælpere. En gruppe, hvor der bruges lidt mindre tid på erfaringsudveksling og lidt mere tid på faglige indlæg
 • Fokusgrupper. Disse grupper kører intensivt i ca. 1 år med fokus på kun et staldafsnit – typisk pasning af farestalden. Herefter opløses gruppen eller kører videre som almindelig
 • Erfa-grupper for udenlandske medhjælpere. Her foregår undervisning og erfaringsudveksling på engelsk

 

Udbytte af at deltage i erfa-grupper og staldskoler

 • Øget faglig inspiration og motivation
 • Faglige diskussioner af besætningsproblemer og succeshistorier
 • Faglig formidling af gode tips og idéer
 • Etablering af fagligt netværk

 

Hvordan forgår erfa-grupper og staldskoler?

Erfagrupperne mødes fra fire til otte gange årligt. De fleste møder foregår om eftermiddagen fra 12.30 – 16.00. Der er en svinekonsulent, der fungerer som sekretær for gruppen. Sekretæren sikrer faglig fornyelse ud fra deltagernes ønsker, indkalder til møderne og refererer disse.

 

Typisk dagsorden for møder i erfa-grupper og staldskoler

 • Frokost
 • Fagligt emne
 • "Bordet rundt” hvor hver enkelt deltager fortæller hvad der er sket siden sidst. Undervejs bliver de forskellige problemstillinger diskuteret
 • Deltagerne deles om udgifterne til alle møder, også ved afbud.

 

Erfa-gruppe for dig med ansvar for 250 – 500 søer

Vær med i en erfa-gruppe for folk med ansvar for 250 til 300 søer. Gruppens styrke er, at deltagerne har samme størrelse besætning og samme beslutningskompetence, og det giver relevant inspiration til alle. Møderne vil komme til at ligge på skiftende dage, og det aftales nærmere på det første møde. Erfa-gruppen kører efter principperne for staldskole, som i stikord kan beskrives sådan:

 • Tidsbegrænset til et besøg pr. deltager
 • Når du er vært, får du afklaring og løsningsforslag til en konkret problemstilling.
 • Når du ikke er vært får du inspiration fra casen. Erfaringen er, at 2 – 3 deltagere tager hjem og gennemfører det som værten blev rådet til.
 • Baseret på erfaringsudveksling deltagerne i mellem – alle SKAL lytte, være aktive og komme med forslag
 • Rådgiverens rolle er at sikre at alle både lytter og kommer til orde
 • Målet er at reducere sodødeligheden, men andre temaer kan også sættes på dagsordnen
 • Det koster kun 5.000 kr for hele forløbet + forplejning til gruppen den dag, du er vært
 • Hvis du vil tilmelde dig eller høre mere, kan du kontakte rådgiver i ledelse, Anne Jacobsen på 76587530, aej@lro.dk.

 

Erfa-gruppe for driftsledere i opformering

LMO søger deltagere til en ny erfa-gruppe

• Øget faglig inspiration og motivation herunder ledelsesmæssige udfordringer

• Faglige diskussioner af besætningsproblemer og succeshistorier

• Faglig formidling af gode tips og idéer

• Etablering af fagligt netværk

Antal: 8 – 10 medlemmer

Mulige emner:

 • Pattegriseliv.
 • Mindre diarre i farestaldene, ny vid en. Det kunne være praktiske ek- sempler på noget, som virker et sted.
 • Sådan fodrer du uden zink til ny fravænnede grise.
 • Reproduktion, ny teori eller anden praktisk form for noget som har rigtig god effekt.
 • Ventilation, hvordan er det nu lige at det kører optimalt.
 • Vaccination, hvad gør det nu lige godt for

Emnerne drøftes i erfa-gruppen og suppleres med et fagligt indspark. En god blanding af svinefaglig nyt og behandling af de udfordringer gruppens medlemmer står med i deres dagligdag. Evt. lidt hjemmearbejde, (f.eks. hvilke type ventilationsanlæg har I og hvordan får I holdt det ved lige).

 • Deltagerne deles om udgifterne til alle møder, også ved afbud. Prisen forventes at ligge omkring 1.000 kr.
 • Hvis du vil tilmelde dig eller høre mere, kan du kontakte Svinekonsulent​ Ulla Gam Hansen, telefon 7658 7553 eller  på mail ugh@lmo.dk

 

Læs om gårdbestyrelser og gårdråd

Læs mere om erfa-grupper

 

Top